OBS!BYGG


Rådmannen anbefaler bygningsrådet å si nei til flytting av byggvarehus

I sitt møte 6. februar valgte bygningsrådet å utsette behandlingen av Tungaveien 26-saken til møtet som er berammet til 6. mars. Nytt «Coop Obs Bygg Øst» er foreslått plassert sørøst på tomta. Størrelsen på byggvareforretningen vil ligge i størrelsesorden 15 000 kvadratmeter.