Fortsatt attraktivt boligmarked

Roger Mostervik Rones er avdelingsleder i EiendomsMegler 1 på Valentinlyst

Roger Mostervik Rones er avdelingsleder i EiendomsMegler 1 på Valentinlyst

STRINDA: Tall fra Eiendomsverdi AS, som følger og registrerer aktiviteten i det norske boligmarkedet, viser om lag 1000 kroner høyere kvadratmeterpris i vår bydel enn snittet for resten av byen.

Av Roger Mostervik Rones
Avdelingsleder EiendomsMegler 1
Valentinlyst

Med en pris per kvadratmeter på 43.868 kroner, mot 42.554 kroner i snitt i Trondheim, står Strinda fram som et område med etterspurte boliger, hvor mange ønsker å bo. Boliger i området Valentinlyst og omegn selges etter knappe 21 dager på markedet, noe som er to dager raskere enn snittet i Trondheim. Særlig innenfor segmentet familieboliger ser vi stor interesse. Mange møter opp på visning, og de aller fleste boligene selges som følge av budrunder. Budrunder som i sin tur kan bidra til en gunstig salgspris. I tillegg til at det er færre familieboliger til salgs enn det markedet etterspør, er det en kjensgjerning at Strinda er en bydel som folk flest oppfatter som attraktiv. Boligområdene er etablerte, har en fin balanse mellom barnefamilier og godt voksne, og har en unik nærhet til shoppingsentre, sentrum og rekreasjonsmuligheter i Strindamarka.

Stabilt prisnivå
En annen faktor som kan forklare den store visningsinteressen er boligpris-prognosene. Hvor mye vil min bolig være verdt om ett, to, til fem år? Her er framtidsutsiktene for fortsatt stabilt prisnivå gode. Samfunnsøkonomisk analyse, som er en forskningsorganisasjon bestående av erfarne samfunnsøkonomer, forklarer dette med lave renter, gunstig skatt og lav boligbygging. Jeg er overbevist om at prisene på bolig vil fortsette å stige, til tross for moderat inntektsvekst. Forbeholdet er, i tillegg til lav rente, at arbeidsledigheten ikke stiger, og at folk flest fortsetter å anse framtidsutsiktene som gode. Samfunnsøkonomisk analyse anslår boligprisveksten i Trondheim til 6,7 prosent for 2016, en vekst som trolig vedvarer også i 2017.

Verdiøkning
I et salgsperspektiv kan et av flere prisfremmende grep være å engasjere en interiørveileder. Dette kan være smart for de fleste boliger, da det handler om å tenke på to viktige ting. Først og fremst
skal man dekke et behov for kjøperen, som kan være utsikt, antall soverom, garasje og liknende. Det andre og sannsynligvis minst like viktige er følelsen kjøperen sitter igjen med, hvor du som selger gjerne vil overføre følelsen som sier «her vil jeg bo.» Et annet tips kan være å tenke litt motsatt av alle andre. Det er jo gjerne slik at flere tenker de bør legge ut eneboligen, halvparter og tilsvarende boliger i sommerhalvåret når hagen fremstår på sitt beste. Fordi mange tenker likt betyr det i praksis at man har flere tilsvarende boliger å konkurrere med. Som et alternativ kan man
annonsere boligen for salg på en årstid hvor det tradisjonelt ikke er like mange liknende boliger til salgs. Og med tanke på pris og årstid er min erfaring at boligmarkedet er sterkt hele året gjennom.