Se gamle Strinda fra lufta

Leder i Strinda historielag Jan Habberstad forteller at bildene er forstørret slik at man skal kunne se detaljer som bedrifter, skoler og gater (Foto: Strinda historielag).

Leder i Strinda historielag Jan Habberstad forteller at bildene er forstørret slik at man skal kunne se detaljer som bedrifter, skoler og gater (Foto: Strinda historielag).

Strinda historielag gir deg en unik mulighet til å se gamle flyfoto av Strinda, tatt i perioden 1977 til 1999.

Av Renate Brødreskift

Første mulighet til å se bildene blir under Slektsforskerdagen, som arrangeres på Strinda videregående skole lørdag 28. oktober. Her vil historielaget stille ut ti av 50 bilder som de har kjøpt av Fjellanger-Widerøe.

Viser detaljer
Bildene er tatt over østre del av Trondheim, og dekker området fra Nidelva østover til Vikelva, med særlig vekt på Moholt, Lade, området rundt Høyskolen, Berg og Dragvoll.

– Bildene er produsert så skarpt og kan forstørres digitalt slik at man ser husene, skolene og gatene. Man vil kunne se veldig mange detaljer, blant annet hvordan det så ut på Lade for noen år siden før man begynte å bygge ut, sier leder i Strinda historielag Jan Habberstad. Han forteller at historielaget får mange henvendelser fra folk som vil vite mer om hva forfedrene deres drev med, hva de jobbet med og hvor de bodde.

Folk elsker bilder
– Folk elsker bilder. De kan se hvor de bodde, hvor naboen bodde, eller arbeidsplassen til en far eller en onkel. Man kan identifisere seg med bilder. Historielaget er et viktig supplement til slektsforskningen, sier han.

På slektsforskerdagen vil både historielaget og Slekt og Data Sør-Trøndelag stille med råd og hjelp til hvordan man kommer i gang med slektsforskningen.

– Slektsforskning og lokalhistorie er veldig tett knyttet sammen. I første runde finner du slekta di, og i neste runde vil du finne ut hva de holdt på med, sier Habberstad.