Vil bygge 30 nye leiligheter på taket av eksisterende blokk

NYE PLANER: Dagens bygningsmasse i tre etasjer søkes utvidet med en 4. etasje, og nye, utvendige trapperom med mulig heis til eksisterende og ny etasje. (Ill: Trondheim kommune)

STRINDHEIM: Baldershage borettslag, med fire bolligblokker og 90 leiligheter, ønsker å bygge en ny etasje på den eksisterende blokkbebyggelsen i Fernanda Nissens veg 13-41 på Strindheim. Den fjerde etasjen vil gi rom til ytterliger 30 leiligheter.

Av Stig O.H. Larssen
Baldershage borettslag, beliggende mellom Marie Michelets veg, Fernanda Nissens veg og Kong Øysteins veg, legger opp til en storstilt kombinert rehabilitering og utvidelse. En ekstra etasje på de fire boligblokkene gir mulighet for 30 nye boenheter med universell utforming.

BLOKKENE I DAG: Dagens bygningsmasse i tre etasjer. (Ill: Trondheim kommune)

Utvendig trapp og heis
Borettslaget ble etablert i februar 1964. Lavblokker på 60-tallet ble bygget uten heis. Dagen tekniske krav til byggverk (TEK 10) sikrer heis til 4. etasje, med mulighet for heistilknytning også til de øvrige etasjene. Dett åpner blant annet for at forflyningshemmede og eldre personer kan bli boende lenger i sine leiligheter.

Trenger oppussing
Takene ble skiftet på 80-tallet, og fasader ble etterisolert og rehabilitert rundt 1990. TOBB har gjennomført en tilstandsundersøkelse av bygningsmassen, der det er konstatert innslag av råteskader, kuldebroer og vinduer av dårlig kvalitet.

Delvis inntrukket
En ny 4. etasje er tenkt utført slik at den er delvis inntrukket fra de underliggende etasjene, heter det i planbeskrivelsen. Mot sørvest vil det bli etablert inntrukket terrasse oppå underliggende balkonger samt en gangpassasje langs blokkene for å sikre rømning. Denne fører til spiraltrapper på hver gavlvegg.

Èn bil, men 3 sykler
Det legges opp til en parkeringsdekning på minimum 1 parkeringsplass per boenhet for bil og 3 plasser for sykkel per boenhet.

BALDERSHAGE BORETTSLAG  Borettslaget ligger innenfor den røde streken, mellom vegene Marie Michelets veg, Fernanda Nissens veg og Kong Øysteins veg. (Ill: Trondheim kommune)