Mer gods – bedre miljø

Trondheim Godsterminal Heggstadmoen offisielt åpnet:

BRIEFING Terminalansvarlig Paul A. Røvik t.v. orienterer Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund, statssekretær Anders B. Werp, regiondirektør Per Ivar Tiller og avdelingsleder Martin Østgaard, de to siste fra Posten Bring, om den nye terminalen.

Den nye godsterminalen på Heggstadmoen skal avlaste eksisterende terminal på Brattøra. Dette vil i sin tur gi store gevinster i form av mindre tungtransport mellom Trondheim sentrum og Heimdal/Tiller.

Av Asbjørn Gravås

– Dette er en del av en fremtidsrettet terminalstruktur – et viktig bidrag til å bringe oss nærmere målet om mer gods på bane, sa statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet under den offisielle åpningen av Heggstadmoen-terminalen 1. juni.

Det var Werp som sto for snorklippingen som hører til ved slike anledninger. Til stede var også konsernsjefen i Bane Nor, Gorm Frimannslund.  Med utgangspunkt i konsernvisjonen «Norge på skinner», erklærte han seg veldig fornøyd med jobben som er gjort på Heggstadmoen.

300 millioner kroner

– Her er det mulig å ha tre tog inne samtidig. Med denne nye terminalen får vi bedre kapasitet, bedre tilrettelegging og mer funksjonelle løsninger, sa Bane Nor-sjefen.

Medregnet utvidelsen av Heimdal stasjon med et tredje spor, har den nye terminalen på Heggstadmoen kostet 300 millioner kroner. Fordi prosjektet omfattet ny Johan Tillers vei i kulvert under Dovrebanen (tverrforbindelsen), har to byggherrer samarbeidet om planlegging og gjennomføring av prosjektet: Bane Nor og Trondheim kommune.

Glatt samarbeid

– Et komplekst prosjekt, dette. Med to byggherrer og mange entrepriser – og ikke minst fordi jobben er gjort med trafikk gående – har også gjennomføringen vært kompleks. Men takket være et veldig godt samarbeid mellom rådgivere, entreprenører og byggherrer, har det gått fint, fastslo Bane Nors prosjektleder John Petter Reklev i sin orientering til den røslige flokken som overvar åpningsarrangementet på Heggstadmoen.

PROSJEKTLEDER John Petter Reklev har vært Bane Nor’s prosjektleder for Heggstadmoen-terminalen med tilhørende spor- og veianlegg.

Den nye terminalen skal altså delvis overta godstrafikk fra den gamle ved Sentralstasjonen på Brattøra. Målt i container-enheter (TEU) vil lastekapasiteten for togtransportert gods i Trondheim øke fra 100 000 til 175 000. Et viktig poeng er at Heggstadmoen-terminalen kan ta inn 600 meter lange tog, mot tidligere bare 480 meter.

Posten-jubel

Posten Bring, som forlengst har flyttet sin trondheimsterminal fra Sluppen til Torgård i Tiller, hilser Bane Nor-terminalen på Heggstadmoen hjertelig velkommen:

VIDT OG BREDT Godt om plass på Heggstadmoen-terminalen ennå. Først i midten av august blir nyanlegget for alvor tatt i bruk.

– Vi er veldig glade for dette anlegget, som for oss betyr en halvering av tid brukt på henting av containere, sammenlignet med dagens situasjon med kjøring til og fra Brattøra. Jeg ser dette som starten på en ny epoke. Og jeg hører at det kommer mer – at det er bevegelse i «logistikknutepunkt Torgård»-saken, sa Per Olav Tiller, regiondirektør i Posten Bring.

Torgård snart?

Med det siste siktet han til håndfaste signaler om at en ny utredning om den etterlengtede Torgård-terminalen skal være like om hjørnet. Den legger angivelig opp til en «nedskalert terminal (sekketerminal) på Torgård, med mulighet for full utbygging (tunnel gjennom Vassfjellet) på sikt».

INTERESSERTE Blant de inviterte til terminalåpningen på Heggstadmoen var trondheimspolitikerne Niklas Haugrønning (H) t.v. og Geir Waage (A), og fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag, Erlend Solem.

Posten Bring kommer uansett til å bli en stor bruker av terminalen på Heggstadmoen. Andre storforbrukere av logistikktjenester er mer avventende. Ett viktig ankepunkt mot den nye godsterminalen er det dårlige veinettet rundt den og i omegnen.

Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag, sa det sånn: – Det regionale veinettet må rustes opp – godstransporten må bli miljøvennlig helt frem!