I front for kvinners helse

SESAM SPRÅKKAFE Leder av Trondhjem Sanitetsforening Hilde Gade og noen av deltakerne i torsdagsgruppen av Sesam språkkafé.

Trondhjem Sanitetsforening har i 120 år jobbet iherdig for å bedre folkehelsen. De siste årene med spesiell oppmerksomhet på kvinnehelseforskning.

Tekst og foto: Anne Guri Solem

For tredje år på rad er Norske Kvinners Sanitetsforening, N.K.S Sør-Trøndelag og Trondhjem derfor hovedsponsor for Jentebølgen. Omkring 3.000 damer deltar og mange er ute og trener, ofte sammen med andre, for å være med på dette arrangementet — For å bedre helsen til store grupper er det viktig med lavterskeltilbud som dette.

Både bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner er med. Her kan folk bruke den kroppen de har, og det er enkelt å bli med, enten du vil løpe i front eller du vil spasere lengre bak i feltet, forteller Hilde Gade, leder av TrondhjemSanitetsforening.

— Jentebølgen går av stabelen 6. juni og det er fremdeles mulig å melde seg på, så er du interessert, er det bare å henge seg med, inviterer Gade.

N.K.S driver ikke bare med fastelavnsris og Jentebølgen. Sesam språkkafé arrangeres to ganger i uken. Tirsdag formiddager møtes de som har minst kjennskap til norsk språk og torsdag ettermiddager møtes de som har lært en del, men som fremdeles ønsker å praktisere norsk på en systematisk måte. Sesam står for «styrt, engasjerende samtale» og er et gratis tilbud til kvinner med annen språkbakgrunn. NKS legger stor vekt på at det skal være mange verter slik at alle kan få snakket med noen som behersker norsk godt.

MANGE LAND Navneskiltene viser at hit kommer damer fra mange ulike land.

— Bakgrunnen til de som kommer til språkkaféen er veldig variert. Alle har vært gjennom den grunnleggende språkopplæringen, men det er ikke alltid nok til å beherske språket – og ikke minst å forstå kulturen. Noen som kommer hit har ikke hatt mulighet til utdannelse i sitt hjemland, og mange har et svakt nettverk.

— Språk er en forutsetning for å kunne delta i samfunns- og arbeidsliv, og Sesams mål er nettopp økt samfunnsdeltakelse, forklarer Gade.

Tirsdagene brukes også til å gå turer, og for at flest mulig av deltakerne skal kunne delta på Jentebølgen er det kjøpt inn løpesko og refleksvester.

— Forhåpentligvis vil mange bruke dette også utenom språkkaféen og Jentebølgen, sier Gade videre. De arrangerer også turer rundt om i fylket, i år til Tautra, slik at deltakerne kan lære mer om vår kultur og historie, samt utvikle et sosialt nettverk.

HEDERSVEGGEN Noriko, Hilde og Penelope under bildene av N.K.S.’ grunnlegger Frederikke Kvam, og foreningens høye beskyttere. Legg merke til tapetet – det har fjær som på de velkente fastlavensrisene NKS selger årlig.

Bydelsavisa er på besøk en flott torsdag ettermiddag, hvor godværet nok har gjort sitt til at oppmøtet er noe lavere enn vanlig. Men, det er ikke noe problem, da blir det jo bare enda lettere å få snakket med alle!

Noriko kommer fra Japan og har gått på språkkaféen i flere år. Hun har lært seg mye om Trondheim, så mye at hun er guide på engelsk og japansk, men vil gjerne lære å snakke norsk.

— Ingen i min familie snakker norsk, for barna går på Birralee internasjonale skole, forklarer hun. Penelope fra Brasil har bare deltatt på språkkaféen i noen få måneder, men synes hun får mye mer ut av dette enn andre tilbud hun har prøvd. Begge synes Sesam er en flott arena å praktisere norsk på.

— Det er bare her og i matbutikken jeg snakker norsk, sier Penelope.  Møtene starter med litt mat, for mange kommer direkte fra jobb. For at det ikke bare skal være løst prat tas det opp ett tema for hvert møte, pluss at det leses fra avisen «Klar tale».

— N.K.S har vært en pådriver for viktige politiske og sosiale reformer opp gjennom historien, og selv om organisasjonen i dag er noe mer anonym enn mange andre organisasjoner, gjøres det fremdeles viktig og banebrytende arbeid i skjæringspunktet mellom private og offentlige tilbud, sier Gade.

N.K.S bruker blant annet på landsbasis over 20 millioner kroner på kvinnehelseforskning, med mange prosjekter her ved St. Olavs og NTNU.

— Vi skal straks underskrive en avtale om omsorgsberedskap med Trondheim Kommunes. Våre medlemmer får opplæring og er med som støtte for de som har vært utsatt for en krise, enten det er brann, ras eller noe annet dramatisk som har skjedd. Vi er jo lekfolk, og tar ikke de profesjonelles ansvar, men kan være en trøst og støtte for folk i en vanskelig periode, forklarer Gade.

LÆRE NORSK Lesetrening fra ukens utgave av «Klar tale», hvor både britisk prinsebryllup og norske forhold er beskrevet. Trine Grimstad er vert og hjelper til med lesingen.

Hun vil gjerne ha enda flere medlemmer, for det det fremdeles mange oppgaver som skal løses. Noen har ikke tid til å engasjere seg aktivt, men deres medlemskap er likevel verdifullt. Er det noen av leserne som er interessert, er de hjertelig velkomne til et medlemsmøte for å finne ut mer om hva vi holder på med.

— Vi har vårt eget hus her i Ragnhilds gate på Øya. Vi kaller møterommet for «lille Britannia, for vi fikk noen møbler fra hotellet da de stengte for renovering, så velkommen innom, smiler hun.

— Du vet at de som er med i N.K.S lever lenger enn andre, påstår Hilde Gade smilende, før hun legger til at dette også gjelder de som er med i sangkor og en del andre aktiviteter.