TRAVBANETOMTA BLIR EN NY OG BÆREKRAFTIG BYDEL

2000 klosser blir til framtidens bydel på Leangen. 

-Kom til IKEA, -gjør travbanen om til en gigantisk legolandsby. Den 25.januar kl. 19.00 – 21.00 blir restauranten på IKEA gjort om til et stort kreativt verksted for hele bydelen, forteller Jeanette Hovland i Leva Urban Design.

Leangen travbane er besluttet flyttet og Leangentravets Eiendom AS (Midt-Norge Travforbund) har solgt eiendommen til Leangen Bolig AS. Eiendommen, Tungavegen 1, er vist som boligformål i kommuneplanens arealdel 2012-2024, og Leangen Bolig vil utvikle området i samsvar med overordnede mål for byutvikling og kommuneplanens arealdel.

Målsettingen for planarbeidet er å legge til rette for en helt ny og bærekraftig bydel i Trondheim øst. Området planlegges som et grønt og mest mulig bilfritt område, der det legges opp til at både nåværende beboere i området og fremtidens beboere skal kunne dele mer, ha tilgang til flere ulike typer kultur- og idrettstilbud.

Travbanetomten er stor, det er derfor et ønske om å utvikle de ulike delene innenfor området med variasjon i boligtyper slik at mange ulike beboere i forskjellige livsfaser og livssituasjoner vil ha lyst og anledning til å etablere seg der. Den nye bebyggelsen skal koble seg på omkringliggende områder og bidra til å lage gode forbindelser i og gjennom området.

Nabolagene som omkranser travbanen har i dag mange viktige kvaliteter som verdsettes høyt hos eksisterende beboere i området. Samtidig viser analyser at nærmiljøet mangler endel servicetilbud for å kunne slippe bilkjøring i hverdagen.

Slider

Analyser viser også at det er mange som savner gode møteplasser, både barn og voksne i alle aldre og livssituasjoner. I utviklingen av prosjektet legges det derfor ekstra stor vekt på å involvere nærmiljøet i prosessen, med mål om å etablere et nytt sosialt møtepunkt på Leangen hvor det både vil være flere servicetilbud, flere fritidstilbud og etableres et lokalt kulturtilbud.

Det er også etablert et samarbeid med Idrettsmiljøet på Leangen, Leangen kulturbarnehage og Ikea.

Kom på Ikea torsdag den 25. januar å bli med og påvirke på en gøy og leken måte.

De som er litt ekstra interessert i å vite mer om prosessen og planene så langt, kan komme for å ta en uformell prat med arkitektene og landskapsarkitektene.

Alle fra 7 år og oppover er velkomne! Foreldre ta med barn, barn ta med besteforeldre.

For at vi skal vite hvor mange som kommer, send en SMS til Jeanette på mobil 900 89 313 eller meld deg på via denne linken: www.leva-urbandesign.no/leangen-kreativworkshop/