MØTE MED RÅDMANN MORTEN WOLDEN: – Vi har mye å være stolt av i Trondheim

ETT ÅR SOM RÅDMANN: Neste onsdag er det akkurat ett år siden Morten Wolden (57) tiltrådte som rådmann i Trondheim.

ETT ÅR SOM RÅDMANN: Neste onsdag er det akkurat ett år siden Morten Wolden (57) tiltrådte som rådmann i Trondheim.

Neste uke er det ett år siden Morten Wolden (57) tiltrådte som kommunens øverste administrative leder. Han skulle gjerne sett at det ble fokusert mer på det som gjør Trondheim til en god by å bo i.

Av Jan Vestre

– Nå vil det alltid være slik at ikke alle til enhver tid føler at de får de tjenestene og den servicen man har krav på. Det er selvfølgelig noe både politikerne og vi i den administrative ledelsen må ta inn over oss. Men akkurat derfor mener jeg det er viktig å få frem at det faktisk er gjort og gjøres mye bra i kommunen.

Mediafokus
Bydelsavisa Strinda møter Morten Wolden til en samtale om hans første år som rådmann i landets tredje største by. Fra kontoret i 3. etasje på Rådhuset kommer den tidligere pressemannen med et aldri så lite stikk til sin tidligere bransje.

– Enkeltsaker som beskriver det man mener er negative forhold blir ofte prioritert fremfor de sakene som løfter frem det som er positivt. Det er betenkelig hvis antall klikk og delinger på sosiale medier får legge premissene for den generelle nyhetsformidlingen.

– Så du ønsker deg altså en mer positivt innstilt presse?

– På ingen måte. Medias kanskje viktigste oppgave er nettopp det å holde de med makt ansvarlig. Det er viktigere enn noen gang å stille kritiske spørsmål og rette søkelys mot kritikkverdige forhold. Når det er sagt skulle jeg allikevel ønske at det ble gjort rom for flere såkalte “gla’-saker” og suksesshistorier. Både fra frivilligheten og det offentlige. Det er så utrolig mye bra som skjer i Trondheim på alle arenaer.

En god by
For Wolden mener det er nok av positive ting å skrive om fra kommunen han nå har ledet i ett år.

– Når det gjelder barnehage, skole og eldreomsorg er det uten tvil gjort mye bra de senere årene. Samtidig som den kommunale byggningsmassen har gjennomgått en større modernisering har tjenestetilbudet og servicegraden også  fått et betydelig løft. Også når det gjelder miljøtiltak, kultur og innovasjon ligger Trondheim i forkant sammenlignet med andre storbyer.

– Men hvor trykker skoen etter din mening?

– Selv om mye er gjort har vi allikevel store utfordringer når det gjelder eldreomsorg i årene som kommer. Den kommende eldrebølgen gjør at vi må tørre å tenke nytt, ta i bruk ny teknologi og ikke minst være villig til å prioritere på en helt annen måte enn før.

Langsiktig
For Morten Wolden tenker langsiktig. Det er også derfor den tidligere AP-politikeren fra Orkanger ved flere anledninger har takket nei til å stille som ordførerkandidat i hjemkommunen.

– Jeg har alltid hatt stor respekt for de som tar på seg rollen som folkevalgt. Det stiller helt andre og kanskje tøffere krav  enn det som blir stilt til oss som jobber i administrasjonen. Men nå er det jo engang slik at man som politiker må gjøre opp “regnskap” hvert fjerde år. Som rådmann har jeg muligheten til å jobbe i et lengre perspektiv. Det er noe som passer meg godt.

– Så du utelukker et politisk comeback?

– Det var helt klart en annen dynamikk i det å være folkevalgt. Som politiker må man vise resultater raskere, noe som kan få økonomiske konsekvenser, selv om jeg opplever at trondheimspolitikerne er svært ansvarlige. En rådmann er gjerne den som må være litt “gnien”, da man må sette tæring etter næring. Men nei, det blir ikke noen ny periode som lokalpolitiker, smiler Wolden.

Enkle kår
Så hvem er da denne rådmannen som tidligere var kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim og som i en kort periode også var rådmann i Orkdal kommune?

– Jeg  vokste opp i den såkalte “Ola”-gata på Fannrem. En gate som som fikk sitt kallenavn fordi det var så mange som het Ola i akkurat den veistubben, smiler Wolden.

Familien på fem leide 2. etasje i en sparsommelig tomannsbolig hvor både voksne og barn måtte dele samme soverom. En trekkfull utedo var plassert i felles gårdsrom.Tross enkle kår husker Wolden oppveksten som en god tid.

– Det var trygt og godt å vokse opp på Fannrem. Det var nok av “nabokjerringer” som passet på oss unga i gata når mor og far var på jobb.

Oppvekst
Wolden var tidlig aktiv innen både fotball, ski og friidrett. Men den gang var det ingen som forventet at kommunen skulle stille opp på noen som helst måte.

– Nei det var det ingen som snakket om. Ildsjeler i lokalmiljøet ordnet det som skulle til for at vi fikk gode treningsforhold. Samholdet og det sosiale miljøet var vel så viktig som noe annet. Samtidig var de frivillige organisasjonene like viktig da som nå. I Orkdal var det idrettslaget, travklubben og sanitetsforeninga som samlet folk, og som hadde stor betydning for utviklinga.

På Grøtte barneskole utmerket rådmannen seg tidlig som en skoleflink, men til tider litt “kreativ og aktiv” elev.

– Jeg hadde mine turer inn på rektors kontor. Hvorvidt det hjalp noe særlig er jeg usikker på, ler Wolden.

På ungdomsskolen seilet imidlertid Wolden raskt opp som den selvskrevne redaktør for skoleavisen.

– Jeg elsket å skrive og ikke minst diskutere så det var rett hylle for meg.

Nils Arne som lærer
Gymnastida på Follo var med på å prege Wolden. Her hadde han sambygdingen Nils Arne Eggen som norsklærer og fotballtrener.

– Nils Arne har vært en stor inspirasjon, både når det gjelder lag- og kulturbygging og som leder, forteller Wolden.

Og nettopp frivillig arbeid og spesielt idrett har vært en viktig del av livet til rådmannen. I 2012 ble han utnevnt som æresmedlem i Trøndelag fotballkrets etter mer enn 30 år som spiller, trener og leder i klubb og krets.

Ungdomstid
Wolden hadde sin ungdomstid under det glade 70-tallet hvor Bee Gees, Bonnie Tyler og Olivia Newton John raljerte hitlistene.  Selv var han mest hekta på Bob Dylan og Neil Young. Og det skulle bli mange festturer på vennegjengen til samfunnshus rundt om i Trøndelag. Men ofte var det Wolden som var sjåfør. Og på Folkets Hus Fannrem var han i tillegg ofte arrangør og ordensvakt.

– Jeg kom litt sent i gang med ungdomstiden kan du si. Noe opprør hadde jeg aldri, forteller Wolden som fortsatt husker den første bilen han kjørte rundt med på Orkanger.

– Bortsett fra en stilig men noe ustabil Fiat som jeg lånte av kjæresten til min søster var min første store kjærlighet en rød Fiat rally 128. Den glemmer jeg aldri.

Utdannelse
Etter videregående skole var Wolden lenge i villrede hva han skulle satse på. Etter militærtjeneste i Harstad flyttet han i 1980 sørover igjen for å begynne som typograflærling ved trykkeriet til avisa Sør-Trøndelag.

Wolden som fra før hadde vært tillitsvalgt i AUF ble noe senere forespurt om å stille på liste for Arbeiderpartiets kommune- og fylkesliste. Etter en periode på fire år følte Wolden at det var på tide å fokusere mer på jobben og begynte da som redaksjonssjef ved avisa Sør-Trøndelag.

I 1992 ble Wolden redaktør og daglig leder i avisen Innherred Folkeblad Verdalingen før han startet på en imponerende karrierevei som skulle lede frem til dagens rådmannstilling.

I 2003 avlegger Wolden to bachelorgrader i økonomi, administrasjon og ledelse fra BI og en mastergrad i offentlig administrasjon fra Handelshøyskolen i København.

Før han tiltrådte som kommunaldirektør i Trondheim med ansvar for for kultur, idrett og næring jobbet Wolden som kommunikasjonsdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune, organisasjonssjef i Coop Orkla og strategidirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

FRYKTER DEN NYE NASJONALISMEN: Rådmann Morten Wolden mener det er viktigere enn noen gang at politikere framsnakker verdier som åpenhet, likeverd og respekt og solidaritet.

FRYKTER DEN NYE NASJONALISMEN: Rådmann Morten Wolden mener det er viktigere enn noen gang at politikere framsnakker verdier som åpenhet, likeverd og respekt og solidaritet.

Sosiale medier
I motsetning til sin forgjenger er Morten Wolden ganske så aktiv på sosiale medier, spesielt Facebook hvor 57-åringen fra tid til annen legger ut alt ifra dikt og bilder fra private joggeturer til kommentarer rundt kommunale aktiviteter.

– Facebook er en fin måte å holde kontakt med byens innbyggere på. Noen ganger får vi skryt andre ganger får vi så øra flagrer, smiler Wolden.

For 57-åringen ønsker ikke å sensurere egen tidslinje.

– Det har kommet mye rart inn. Er det saklig kritikk lar jeg det stå. Er det personangrep på enkeltpersoner luker jeg det ut. Det er viktig at vi går etter ballen, ikke personen.

Frykter den nye nasjonalismen
Og når det gjelder sosiale medier la ikke Wolden i november skjul på hva han mente da det ble klart at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget.

– Det var en skikkelig nedtur. Når latterliggjøring av motstandere, rå populisme og stigmatisering av minoriteter gjør at man blir valgt til verdens viktigste embete er det bekymringsfult. Og spesielt når vi ser noe av den samme utviklinga i store land i Europa. Vi går en urolig tid i møte, derfor er det viktigere enn noen gang at våre politikere framsnakker verdier som åpenhet, likeverd og respekt og solidaritet.

Stolt
Wolden forteller at han ikke bare er stolt over byen, men også kommunens mange ansatte.

– Jeg blir innmari stolt når jeg ser ansatte bruke kompetanse og faglighet med stort engasjement og innlevelse. Vi har store muligheter i Trondheim og Trøndelag framover, ikke minst med tanke på campus-utvikling og et tettere samarbeid mellom kunnskapsmiljøene, næringslivet og det offentlige.

– Jeg er en enorm trondheimspatriot, men ser at vi må løfte hele regionen, avslutter Wolden.