Webdesign

Veteran på web

Hvis jeg skal trekke de store linjene og peke på hva som har forandret seg mest, så må det nok bli brukervennligheten. Da jeg begynte for drøyt 22 år siden var faget preget av voldsomt mye eksperimentering og utprøving. Alt var så nytt. I 2017 er utformingen av nettsteder langt på vei normalisert, sier Knut Gangåssæter, som virkelig må kunne sies å være en veteran i sitt fag.