Politikk & samfunn

I front for kvinners helse

Trondhjem Sanitetsforening har i 120 år jobbet iherdig for å bedre folkehelsen. De siste årene med spesiell oppmerksomhet på kvinnehelseforskning.