TILLER

NABOVARSEL – trenger din organisasjon et møterom?

TILLER: Quality Hotel Panorama på Tiller ønsker å tilby gratis lån av møterom til lag og organisasjoner i nabolaget. – Dette gjør vi for at vi ønsker å være gode naboer og for å hjelpe lag og organisasjoner som trenger et lokale.