NARDO

Lærer å være et medmenneske

Elever fra Sunnland skole bruker 1 ½ time hver uke på frivillig arbeid i nærmiljøet, og sier selv de blir «varme i hjertet» av å gjøre en innsats for andre.