– Vi vil ha bydels­basseng på Moholt

På Åsvang skole: Balder Sølsnes Ytterhus, Lisa Strand Kastås, Marie Drege Løfsnes og Sara Jensen Bratbergsengen med rektor Eystein Angen.

Dersom elevene på Åsvang skole fikk bestemme, er det ingen tvil om hvor de ville plassert et nytt bydelsbasseng på østsiden av byen.

Av Jan-Are Hansen
– Før du kom så var vi ute i skolegården og spurte de andre om de vil ha basseng på Moholt. Alle vi snakket med var skikkelig for det.
Det sier Lisa Strand Kastås, Balder Sølsnes Ytterhus, Sara Jensen Bratbergsengen og Marie Drege Løfsnes som sitter i elevrådet på Åsvang skole.

Unni Eikeseth.

Viktig politisk avgjørelse
Som Bydelsavisa Strinda har skrevet om tidligere, så har det lenge vært planer for å etablere et nytt bydelsbasseng på østsiden av byen. I desember 2016 vedtok formannskapet i Trondheim med 5 mot 4 stemmer å legge nytt basseng til Rotvoll.
– En veldig overraskende, og etter min mening lite gjennomtenkt beslutning. Moholt kom best ut i rådmannens innstilling, men ble overkjørt, sier Unni Eikeseth som representerer Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), ved Åsvang skole.
Sammen med med 10 andre FAUer ved barne- og ungdomsskoler som ligger nær Moholt, opprettet de tidligere i år en samlet aksjonsgruppe for å få inn Moholt som alternativ igjen.
Og i bystyremøtet forrige torsdag fikk hun og resten av gruppa gjennomslag.
– Det er vi kjempeglade for. Lokaliseringen er en så viktig politisk avgjørelse for så mange at den må gjøres av hele bystyret, og ikke kun et lite forum som formannskapet, sier hun til Bydelsavisa Strinda.
– Det har gått for fort i svingene?
– Ja, det mener jeg definitivt. Og hele prosessen har vært rotete og lite gjennomsiktig, legger hun til.

Leste du: Vil ha bydelsbasseng – men hvor?

Oppfordrer til engasjement
Argumentene til aksjonsgruppa er flere. Blant annet mener de at det er lagt for stor vekt på framtidig utbygging, og for lite på dagens virkelighet.
– Det er langt flere skoler og barn som bor i nærheten av Moholt-alternativet enn det som er tilfelle for Rotvoll-alternativet. Innenfor en radius på bare to kilometer finner man i nærheten av Moholt nesten 4000 elever. I tillegg er det mange titusener som bor i nærområdene, påpeker Eikeseth.
Hun trekker også fram at langt flere skoleelever vil ha gang­avstand til basseng på Moholt
– Svært mange elever vil kunne gå til svømmeundervisning på under en halvtime dersom bassenget blir lagt til Moholt, sier hun.
– Dere trekker også fram andre brukergrupper?
– Absolutt. Grunnlaget for bruk av en svømmehall på ettermiddag og helg er stort i Moholt-området. Det er flere studentbyer i umiddelbar nærhet, sier Eikeseth som i tillegg trekker fram den forestående samlokaliseringen av NTNU til et felles campus med utgangspunkt i Gløshaugen, som et viktig argument.
Hun oppfordrer nå alle nær Moholt til å engasjere seg i saken, og forsøke å nå fram til politikerne.

Ivrige elever
På Åsvang skole diskuterer Lisa, Balder, Sara og Marie det våte element.
– Jeg elsker å svømme. Helst under vannet, sier Marie.
– Svømming er artig, men Pirbadet er litt dyrt, mener Lisa.
– Jeg liker å svømme i sjøen også, påpeker Balder.
– Men bare om sommeren, legger Sara til.
– Dere må huske at det ikke er bestemt at det skal ligge på Moholt ennå.
Påminnelsen demper ikke entusiasmen.
Det faktum at nytt basseng i øst ikke blir en realitet før de langt inne i ungdomsskolen, biter heller ikke.
– Vi vil ha basseng her likevel.
Rektor Eystein Angen er helt enig med elevene sine, og benytter anledningen til å gi de fire en lyninnføring i lokaldemokrati – hva er en rådmann, hva gjør formannskapet og hvilke oppgaver har bystyret. Gjengen graver og spør tilbake.
– Et herlig engasjement, smiler han
Angen understreker samtidig at avtroppende FAU-leder på Åsvang, Unni Eikeseth, skal ha stor honnør for å tatt tak i saken.
– Argumentene som aksjonsgruppa la fram for bystyret er bunnsolide, mener Angen.

Et stykke fram i tid
Kostnadene for et nytt basseng er estimert til omlag 190 millioner kroner. De årlige driftskostnadene er også betydelige.
– Er det noe jeg har lært meg så er det at alt som har med vann å gjøre, koster. Det koster mye. Taksametret går hele tiden, sa Ola By Rise, kommunaldirektør for kultur og næring, da Bydelsavisa Strinda snakket med ham høsten 2016.
Det er samtidig viktig å understreke at det ikke er satt av penger til bydelsbasseng i rådmannens handlings- og økonomiplan for 2017-2020. Med andre ord er det en god stund før kommunen setter spaden i jorda for nytt bydelsbasseng – uansett om det blir lagt til Moholt eller Rotvoll.

Det klart beste alternativet

– Et bydelsbasseng på Moholt vil bidra til at Trondheim når målet om å bli Nordens beste studieby.
Det mener Thomas Krogstad Eriksen, leder for Velferdstinget ved NTNU.

Thomas Krogstad Eriksen

Et løft for studentene
Han understreker at for Velferdstinget, som jobber med studentvelferden til byens drøyt 30 000 studenter, er Moholt studentby det klart beste alternativet.
– Formannskapet fikk tydelig beskjed fra Trondheim Studentråd om hva studentene mente om bydelsbassengsaken. Der ble vi ikke hørt, sier Krogstad Eriksen til Bydelsavisa Strinda.
Han er glad for at bystyret nå også vil ta med Moholt som alternativ.
– NTNUi ønsker bydelsbasseng på Moholt. Det vil være med å bidra til å utvikle Moholt som et viktig bydelssentrum i Trondheim, legger han til.
Trondheim Studentråd behandlet også innbyggerforslaget som ble dratt i gang av de 10 FAUene.
– Vil vil sende et klart signal om at vi stiller oss bak det. Trondheim Studentråd mener at dagens bassengkapasitet er svært dårlig. Det er ikke noe vits i å ta høyde for befolkningsvekst ettersom at kapasiteten allerede er for lav. Så lenge det ikke er noe penger som har blitt øremerket til basseng, er det uproblematisk å ta en ny runde for å finne beste lokalisering, påpeker han.

SiT positive
Boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås i Studentsamskipnaden (SiT), er også positiv til et bydelsbasseng på Moholt.
– SiT har cirka 3000 studenter boende i sine studentboliger i Moholtområdet. Et bydelsbasseng på Moholt vil være et meget godt tilbud både for studentene, for beboere, skoler i området og for byen forøvrig. Sit er positive til et basseng på Moholt, og ønsker å fortsette samarbeidet med Trondheim kommune for å få dette realisert dersom det fattes politisk vedtak om bydelsbasseng skal etableres her, sier hun.