Store planer for Leangen Idrettspark

FLERBRUKSHALL, FOTBALLHALL, NYE GARDEROBER, CAGEBALLHALL OG MULIG TAK OVER SKØYTEBANEN: Leangen kan bli det største senteret for trening og konkurranser i byen og regionen.

Leangen kan bli det største og viktigste trenings- og -konkurranseanlegget  for bydelen, byen og regionen.

Av: Stig O. H. Larssen
Siden høsten 2016 har to ulike arbeidsgrupper, med noen felles medlemmer, utarbeidet to mulighetsstudier for området rundt ishallen på Leangen og Strindheim IL’s anlegg på og rundt Myra. Nå lanserer de en todelt mulighetsstudie for «Leangen Idrettspark» – en for «gressdelen» av området, og en for «isdelen». Komiteene har bestått av representanter fra Trondheim kommune, Idrettsrådet i Trondheim, Strindheim IL, Sør-Trøndelag Skøytekrets, Bandyforbundet og Kvadrat arkitekter AS.

Sommer og vinter
– Alle instanser er enige om at dette er en god plan. Dette sier representanter for anleggskomiteen, som onsdag i forrige uke presenterte planene for formannskapet i et lukket møte.
Alle de store idrettene er representert; håndball, fotball, ishockey og skøyter. I tillegg har også Trondheim Curlingklubb sin curlinghall på området, og bandysporten banker på døra med ønske om stor nok bane.

Politisk bestilling
Bakgrunnen for arbeidet er en politisk bestilling med følgende innhold:

  • Leangen arena, forbedret kafé­fasiliteter, VIP-område,
  • møte­plasser, tribunekapasitet (heve taket/nytt vant)
  • oppfylle krav til elitespill is­hockey.
  • Leangen hurtigløpsbane, service­bygg, lager,
  • møtelokaler, lyssetting, høyttaleranlegg, resultattavle.
  • Overbygg/tak hurtigløpsbanen, er dette mulig?
  • Prinsippforslag med kostnadsestimat.

Representanter for anleggskomiteen ved Leangen Idrettspark Fra venstre Jens Kjesbru Johannesen, Sør-Trøndelag skøytekrets anleggskomite, Bjørn Kilskar, daglig leder Idrettsrådet i Trondheim, Knut Kvaran, leder enhet idrett og friluftsliv i Trondheim kommune, Audun Gangstad, leder anleggskomite Strindheim IL, Ole Vebjørn Bakken, spiller NTNUI bandy, Anne-Lise Bratsberg, styreleder Idrettsrådet i Trondheim og Jørn Egil Andreassen, Sør-Trøndelag skøytekrets anleggskomite.

Flerbrukshall erstatter ­plasthallen
Trondheim bydrift, ved avdeling for Idrett, park og skog har driftsansvaret for de store idrettsanleggene i byen. Der har man et stort ønske om å skifte ut den eksisterende plasthallen med en flerbrukshall. Plasthallen har uforholdsmessig store driftsutgifter, ikke minst med tanke på oppvarming. Mangel på garderober og høyt støyniva gjør den lite brukervennlig.

Strindheim flytter banen
Strindheim IL blir sannsynligvis den største brukeren av en ny flerbrukshall. Klubben har nær 2000 medlemmer og sliter med nedslitte garderober og klubblokaler. Idrettslaget arbeider for en ny garderobe/klubbhus ved 11’er banen bygges med mulighet til å knyttes sammen med fotballhall (se bildet til høyre). Det innebærer at at banen må flyttes et godt stykke mot vest.

Vedtak i desember?
– Vi håper på et politisk vedtak om bygging av flerbrukshallen, erstatningshallen for plasthallen, i desember, sier styreleder i Idrettsrådet i Trondheim, Anne-Lise Bratsberg.

Prioritetsoversikt over anleggene

Mulighetsstudien har hatt som mål å illustrere arealer for utendørs- og innedørs aktiviteter basert på ønsker og prioriteringer fra idretten og fra kommunen, i første omgang et akutt behov for å sette opp en ny enkel treningshall som erstatning for plasthallen ved skøytebanen i sør, og erstatte det gamle garderobebygget mellom kunstgressbanene i nord-vest med et nytt (1G) langs kunstgressbanene.
Samtidig har det vært et ønske om rendyrke et park- og banebelte (illustrert med orange stiplet strek) som vil forsterkes når garderobebygget rives, og et bygningsbelte (blå stiplet strek) i utviklingsplanen.
Nummerering av tiltakene representerer tenkt prioritering av anleggene
1A – Ny flerbrukshall dimensjonert for to treningsbaner for håndball med delvis kjeller/sokkel mot skøytebanen med lager for ter(skøytebane),bandy-vant/mål, fotballmål mm.
1B – Trim-/turløype. Opparbeides som grusvei/sti. Kombineres med frisbee-golf som kan foregå i de blå-skraverte områdene. Sjikaner enkelte steder for å hindre uønsket sykling. Det skal tynnes og kultiveres, verdifulle trær/skog bevares. Areal for deponering av hageavfall etableres 2-3 steder innenfor skravert område.
1C – Basishall på plan1 med tilliggende supertramp på 5,4×5,4m pluss sikkerhetssoner. Areal for vektløfting, styrkeløft og kampsport m.m. i sokkel. Får dagslys fra bekkedalen i vest.
1D – Nytt klimatisert forbindelsesareal (gul) mellom dagens vestibyle/vrimlehall og garderober (blå)/noe publikumsareal (rosa). Garderobene skal betjene 1A-flerbrukshall og 1C-basishall med sokkel.
1E – Opprusting av arena for ishockey, samt utvidelse av kafe og inngangsparti. Etabelering av garderober i kjeller.
1F – Garasje/servicebygg for bydrift (rodestasjon)VIP-område over garasje bydrift. Ligger på nivå med hovedinngang/adkomst.
1G – Garderobeanlegg på nivå med banene med klubbhus/Utleierom med kjøkken/kioskvirksomhet i 2.etg. Skal kunne tilknyttes en framtidig fotballhall bygget over 9er-banen (4). Kombineres med tribuner på begge langsider. Bygget erstatter dagens garderobebygg når det skal rives.
1-3 – Næringsbygg 1: Bygg med støttefunksjoner til skøyteløp og bandy arena, parkering og næringsfunksjoner.
2A – Arena for bandy og skøyteløp: Etablering av tak og vegger rundt eksisterende langdistanse skøytebane.
2B – Flerbruksflate ute/evt. isflate om vinteren, 30x15m.
2-4 – Næringsbygg 2: Næringsbygg hevet fra bakkeplan med parkering under.
3 – Kunstgressbaner, fremtidig situasjon. Dagens fotballbane
flyttes. De tre 5-er banene mot dagens travpark kommer som en erstatning når arenaen for skøyteløp og bandy 2A får tak, da dagens fotballbaner i arenaen for skøyte og bandy gjøres om til rene betong/isflater.
4 – Fotballhall, uoppvarmet bygg over ny 9er-bane fotball.
5A – Cageball-hall, én bane 15 x 23 m spilleflate. Areal for
vektløfting, styrkeløft og kampsport m.m. i sokkel.
5B – Lager mellom eksiterende håndballhall og curlinghall.

 

TRENER UTENDØRS Ole Magnus Solberg Andreassen (15), Marte Vatn (22) og Martin Solberg Andreassen (13) legger inn mange treningstimer på skøyteisen og kunne godt tenkt seg et tak over banen på Leangen.

Forhåpninger i skøytemiljøet

Skøytesporten er liten i Trondheim og Trøndelag, men ambisjonene er det ikke noe å si på.
Trondheimsalliansen, bestående av de tradisjonsrike skøyteklubbene Trondhjems Skøiteklub, Leinstrand IL og Sportsklubben Falken stod sammen om  skøyte-NM med suksess i fjor.
– Det er potensiale for langt flere deltagere i skøytesporten, sier Jørn Egil Andreassen i Sør-Trøndelag Skøytekrets.
– Situasjonen er ganske prekær, kunstløp og hockey tar mye av is-kapsiteten, vi trenger is på indre bane ute for å opprettholde trening og aktiviteter, sier han.

Håper på tak
Det er viktig for rekrutteringen til sporten at forholdene er best mulige. På høyt nivå er skøyter blitt en innendørssport.
– Målet er  å kunne bygge tak over anlegget, sier Andreassen.

.