«Løkka» på Ranheim: Gamle kulturperler bevares

Lykkens Rodestue fikk sitt navn da det i 1855 ble Ranheims første fastskole. Bygget skal pusses opp til neste år. Huset i Bakgrunnen, kalt Løkka, er under fullstendig rehabilitering.

Ranheim bygges ut og en «ny» bydel vokser fram. Men, noen glimt fra det gamle Ranheim tas vare på.

Av Anne Guri Solem
Mange har lagt merke til det røde huset som ligger ved innkjøringen til Ranheimsfjæra, og har lurt på hva som skal skje med eiendommen. Etter at siste beboer flyttet ut, har det vært stor interesse for tomta. Noen har ønsket å utvide fotballarenaen eller bygge nytt. Andre krefter har jobbet for bevaring.

Kommunale leiligheter
Trondheim Kommune er eier og står nå bak en stor rehabilitering av Ranheimsveien 184, eller Løkka som eiendommen kalles. Den lå under gården Ranheim Vestre og ble delvis brukt som møllemesterbolig. Etter rehabiliteringen skal bygget inneholde fire kommunale leiligheter.
– Arbeidet har tatt lang tid fordi bygget er så gammelt at både byantikvar og riksantikvar har vært med på vurderingene. Rehabiliteringen av hovedbygget skal være ferdig tidlig i desember, forteller prosjektleder Marco Leida.

De siste oppgavene ferdigstilles etter at Løkka har vært under rehabilitering i lang tid. Den lille huset i bakgrunnen er Ranheims første fastskole, kalt Lykkens Rodestue.

Ranheims første fastskole
På sjøsiden av hovedhuset ligger et beskjedent lite hus, som nok er et enda viktigere kulturminne. Huset ble bygget som en møllearbeiderbolig, men i 1855 ble det stilt til rådighet som den første fastskolen på Ranheim. Før dette hadde hver av gårdene plikt til å huse omgangsskole noen uker hvert år. Området som inngikk i en slik omgangsskole ble kalt roder, og de første skolebyggene fikk derfor ofte navnet rodestuer. På Ranheim ble navnet Lykkens Rodestue.
– Lykkens Rodestue skal vedlikeholdes neste år med innvendig oppussing, forklarer Leida.
At byggene nå tas vare på lover godt for at de fortsatt kan være med og vitne om tidligere tider.