Odin (16) vil gjøre en forskjell

Ung MOT-leder: Odin Dragsten ønsker å være en god rollemodell for sine medelever på Strinda videregående skole.

– Det er viktig å tørre å si i fra hvis man ser noen som ikke er inkludert, og dra de inn i gruppa eller samtalen, sier nyutdannet ung MOT-leder Odin Dragsten fra Jakobsli.

Av Renate Brødreskift
16-åringen, som går første året på helse- og oppvekstfag på Strinda videregående skole, har nettopp vært med på MOT til å lede-­samling på MOT-campen ved Gråkallen. Her har han sammen med 12 andre ungdommer fra hele landet fått bryne seg på utfordringer som går på lederskap, bevisstgjøring og samarbeid.

Rollemodeller
Målet med samlingen er å gjøre ungdommene til enda bedre rollemodeller for sine lokalsamfunn, og mer bevisste på sin rolle som kulturbyggere og hva det vil si å være en rollemodell med MOT sine verdier. Samlingen skal også gi ungdommene større innsikt i deres eget liv.
– Det satte i gang en god del tanker rundt mitt eget liv, og jeg ble mer sikker på hvordan en god leder bør være, sier Odin, som har vært med i MOT siden han gikk i 9.klasse. Da var han med i Ungdom i MOT, der han dro ut og besøkte 7.klassinger og snakket om hvordan det er å begynne på ungdomsskolen. Hensikten var å gjøre overgangen fra barneskole til ungdomsskole lettere.

Leste du: Ungdomsskole med psykisk helse på timeplanen

Et smil eller et «hei»
– Da jeg begynte på videre­gående ville jeg fortsette i MOT. Det er jo ulikt den vanlige hverdagen og skaper litt variasjon. Og så er det artig å møte nye folk, sier Odin, som mener mye av det han lærte på samlingen kan brukes i klasserommet.
– Jeg kommer sikkert til å tenke på det når jeg skal lede gruppearbeid. En ung MOT-leder kan lede og hjelpe andre, dra i gang ting og inkludere alle i for eksempel gruppearbeid slik at ingen føler seg utestengt. Ser man noen som ikke er inkludert, bør man dra de inn i gruppa eller samtalen. Det kan være nok med et smil eller et «hei».

– Fantastiske mennesker
Odin mener det er viktig at ungdom har unge rollemodeller, som ser ting fra en annen synsvinkel enn voksne. Han er så langt den eneste ung MOT-lederen på Strinda videregående skole, og oppfordrer andre unge til å bli med i MOT.
– Da kommer man til å møte masse fantastiske mennesker, og man får mange nye tanker om sitt eget liv, sier Odin.

Fakta | MOT:

  • MOT er en holdningsskapende og verdifokusert organisasjon som jobber for og med ungdom.
  • MOT vil utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Styrker ungdoms bevissthet og mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei.
  • Bakgrunn for MOT-konseptet er å forebygge og begrense samfunnsproblemer som mobbing, utenforskap, vold, kriminalitet, rusmisbruk, psykiske vansker, skolemassakre, terror og krig. Visjonen er et varmere og tryggere samfunn.
  • De viktigste innsats­områdene er MOTs program i ungdomsskolen og videregående skole.
  • MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997. initiativtakere var skøyte­løperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss. MOT er organisert som en ideell, non profitt og nøytral stiftelse.