Nytt kommunalt hjelpetilbud: Skal hjelpe unge voksne ut av rusmisbruk

Trine Thorolvsen, Geir Otnæs, Tone Nygård og Marius Finne Haugan foran det nye MO-senteret i Fjordgata 66. Et ferskt lavterskeltilbud for unge voksne som sliter med rusproblemer og psykiske utfordringer.

– Motivasjonen for å ta tak i egne rusproblemer er ferskvare. Den kan forsvinne fryktelig fort, og da må vi handle raskt.

Av Jan-Are Hansen
– Vi skal være et lavterskeltilbud for unge voksne fra 18 år og oppover som sliter med rusproblemer og psykiske utfordringer. Et sted der de kan få veldig kjapp hjelp til å ta tak i hverdagen sin.
Det sier Marius Finne Haugan, sykepleier ved det nye MO-senteret i Fjordgata 66.
Han og seks andre sosionomer, sykepleiere og vernepleiere, åpnet dørene i den nyrestaurerte brygga i midtbyen i forrige uke. Alle har videreutdanning innen rus og psykiatri.
– Dette er et kommunalt tilbud som ikke har eksistert i Trondheim før. Vi som jobber her har lang erfaring fra feltet, og vet at behovet er stort i en by som er i sterk vekst, sier han.

Motivasjon er ferskvare
Lokaliseringen av MO-senteret (mottak og oppfølging), midt i bykjernen, er ikke tilfeldig. Et lignende tilbud ble forsøkt etablert på Heimdal for endel år tilbake, men ble skrinlagt ganske fort.
– Det handler om tilgjengelighet, helt enkelt, påpeker Finne Haugan.
– Hvordan fungerer tilbudet i praksis?
– Som jeg nevnte skal det være et lavterskeltilbud. Kort fortalt så tar brukerne enten kontakt på telefon eller kommer direkte til oss her i Fjordgata. Deretter avtaler vi en kartleggingssamtale hvor vi sammen finner veien framover og hva vi kan gjøre. Og samarbeid er et viktig begrep i måten vi jobber på, sier Finne Haugan til Bydelsavisa Strinda.
MO-senteret har som mål å få spikret det første intervjuet innen kun sju dager etter at personen tar kontakt for første gang.
– En hårete målsetting?
– Det kan du kanskje si, men vi vet at motivasjonen for å ta tak i egne rusproblemer er ferskvare. Den kan forsvinne veldig fort, og da må vi handle raskt, under­streker han.

Leste du: Verdensdagen for psykisk helse

Finnes ingen fasit
Bistanden videre fra MO-senteret vil typisk bestå av råd og veiledning inn mot behandlingsapparatet uten at det det er behov for vedtak fra lokalt helse- og velferdskontor.
– Slike vedtak kan ta fryktelig lang tid. Ofte så mye som tre måneder. Det er altfor lenge å vente for svært mange, sier Trine Thorolvsen, som er ansatt som sosionom i det nye MO-senteret.
Hun har jobbet med rus og psykiatri i snart 15 år, og vet at mange unge synes det er vanskelig å finne et sted å starte når de vil ta tak i egen rusproblematikk.
– Dere skal hjelpe dem å navigere hjelpetilbudet?
– Det stemmer. Kartlegge behovet for videre oppfølging. Både for personen det gjelder og de pårørende i noen tilfeller, sier Thorolvsen til Bydelsavisa Strinda.
Hun legger samtidig vekt på at det ikke finne noen fasitsvar eller løsninger.
– Alle i denne gruppen har helt unike erfaringer, bakgrunn og utfordringer.
– Rus kan være så mye. Fra alkoholmisbruk og hasj til amfetamin og heroin.
– Akkurat, og da må vi finne gode individuelle løsninger i lag, forklarer hun.

Nybrottsarbeid
– Her bak inngangen og resepsjonen har vi flere samtalerom der vi kan sette oss ned med de som kommer til oss. Der borte er det møterom til seminarer, kurs og lignende. Lenger bak har vi arbeidslokaler til de ansatte, sier Finne Haugan mens han viser rundt i de splitter nye lokalene i Fjordgata 66.
– Det er litt nybrottsarbeid dere har satt i gang?
– Det kan du si. Vi har brukt lignende senter i Bergen og Oslo som mal, men samtidig tilpasset tilbudet og tjenestene til Trondheim, påpeker han.
Et sentralt mål for MO-senteret er å jobbe opp mot de aller yngste gruppene.
– Snakke om hvorfor de ruser seg, og ta tak i misbruket før det får boret klørne sine for dypt, avslutter Finne Haugan.

Vil du vite mer kan du sjekke ut www.trondheim.kommune.no/psykiskhelse.
Du kan også besøke MO-senteret i Fjordgata 66 eller ringe på telefon 948 71 764.