Sparing i aksjer og aksjefond: Vil vekke vanlige småsparere

BEDRE AVKASTNING: Langsiktig sparing i aksjer og aksjefond kan være et godt supplement til annen type sparing, som for eksempel sparing i bolig.

1. september trådte de nye reglene for aksjesparekonto i kraft. Dersom du ønsker å utnytte den nye ordningen, må du være rask.

Av Renate Brødreskift
Frem til 31. desember 2017 kan nemlig alle som eier aksjer eller aksjefond flytte sine andeler over til aksjesparekonto, uten å betale skatt. Det betyr at man slipper å være skattemessig innelåst i fond med store gevinster, eller for den saks skyld i fond med svake prestasjoner, om man ønsker å gjøre en omfordeling av midlene.

– Større fleksibilitet
For bankene haster det med å få informert kundene om denne muligheten før overgangsperioden er over. Etter nyttår vil muligheten til å flytte med tidligere gevinster uten skatt forsvinne, med mindre Stortinget vedtar å utvide overgangsperioden i statsbudsjettet for 2018.
Banksjef i SpareBank1 SMN, Hilde Sem Lykke, opplyser at hittil har 4000 av bankens kunder opprettet aksjesparekonto, men hun mener det fortsatt er mange som burde benytte seg av muligheten.
– Hvem er aksjesparekonto gunstig for?
– Den er for de som er litt aktive, som ønsker fleksibilitet, og som ønsker å gjøre litt skattemessige tilpasninger. Den største fordelen med aksjesparekonto er at man har en økt fleksibilitet til å endre på fondssammensetningen uten at det blir utløst skatt umiddelbart. Man kan også ta ut innskuddet fra aksjesparekontoen og la gevinsten stå. Så kan man reinvestere gevinsten i nye produkter. Da trenger man ikke beskatte det før man tar det ut, sier Sem Lykke.

GUNSTIG FOR VANLIGE SMÅSPARERE: Banksjef i SpareBank1 SMN Hilde Sem Lykke håper den nye aksjesparekontoen skal få fart på trøndernes aksjesparing.

Utsetter skatten
Du slipper altså ikke unna skatten, men utsetter den ved å opprette en aksjesparekonto.
– Med den samme skatteprosenten fremover sparer du i utgangspunktet ikke noe skatt, men du får økt fleksibilitet til å bytte fond og reinvestere gevinsten slik at du ikke er stuck i de fondene du står i. Det er derfor vi tenker at det er så viktig at vi får informert kundene våre slik at de er i stand til å ta de riktige valgene, sier Sem Lykke, som mener det fra kundenes ståsted hadde vært mest gunstig å utvide overgangsordningen.
– Myndighetene har gitt en veldig kort frist. Den er bare på tre måneder, og det tar tid å informere kundene og få kundene til å bli oppmerksomme på dette. Vi vet ikke om fristen kommer til å utsettes, men vi tror ikke det, sier banksjefen.

Gunstig for privatpersoner
Da regjeringen lanserte overgangsordningen, var det for å lette overgangen til aksjesparekonto, og for å gjøre det mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer eller aksjefond. Sem Lykke håper ordningen kan få fart på sparingen i fond og aksjer, og peker på at trøndere ikke har spesielt mye plassert i hverken aksjer eller fond. I gjennomsnitt eier trøndere aksjefond for 20 000 kroner, der i gjennomsnitt 40 prosent er gevinst på sparingen. En spørreundersøkelse utført av Respons Analyse for SpareBank1 viser at bare tre prosent av trønderne har planer om å opprette en aksjesparekonto i løpet av høsten 2017. Hele 61 prosent sier de ikke skal opprette aksjesparekonto. Spørreundersøkelsen viser også at rundt en av tre trøndere sparer i fond, og en av ti trøndere sparer i aksjer.

Bedre avkastning
– Om det er fordi man ikke kjenner til produktet og de fordelene det innebærer, eller om det er fordi det kan være vanskelig å sette seg inn i hva det er, er ikke godt å si, sier Sem Lykke.
– Hvorfor vil banken at flere skal spare i aksjer eller aksjefond?
– Det er jo fordi det er så lav rente på innskudd, og fordi skatt og inflasjon på innskutte midler som ikke står i fond vil gjøre at man taper kjøpekraft. Man vil i utgangspunktet tape på penger som står på konto. Hvis pengene likevel skal stå på konto til pensjon, så ønsker vi at kundene skal få vite om muligheten til å få bedre avkastning. Har man et langsiktig perspektiv, så bør pengene stå i fond med ulike typer risikoer, sier Sem Lykke, som mener langsiktig sparing i aksjer kan være et godt supplement til annen sparing som for eksempel sparing i bolig.

Ingen ekstra kostnader
En aksjesparekonto kan opprettes i både nettbank og mobilbank, og det koster ikke noe ekstra å opprette kontoen. Sem Lykke forklarer at det bare er fond med over 80 prosent aksjeandel som kan flyttes inn på aksjesparekonto. Fond med en aksjeandel under 80 prosent kan ikke flyttes.
Banksjefen understreker at dersom du har andeler i et fond som går med tap, kan det være lønnsomt å selge før du flytter det inn på en aksjesparekonto slik at du får fradrag på tapet på skattemeldingen for 2017. Har du derimot gevinst på fondet, så bør du ta det med deg inn på aksjesparekonto slik at du får utsatt skatten på gevinsten.
– Nå bør man benytte anledningen til å kvitte seg med de dårlige fondene og bytte til gode fond, sier Sem Lykke.