Mener treningsbransjen i Trondheim domineres av én stor aktør: Tøff konkurranse for lavpriskjedene

I SKYGGEN AV «STOREBROR»: Senterleder hos Fresh Fitness Valentinlyst Kåre Thingnes mener lavpriskjeder kommer i skyggen av store aktører som 3T.

Senterleder ved Fresh Fitness Valentinlyst, Kåre Thingnes, etterlyser et mer balansert bilde av treningstilbudet i Trondheim. – At det er én stor aktør som dominerer er uheldig sett fra et kunde­ståsted, mener han.

Av Renate Brødreskift
Senterlederens hjertesukk kommer i kjølvannet av at Fresh Fitness måtte legge ned senteret sitt på Teglgården i Fossegrenda i mars i år. I august tok treningskjeden 3T over lokalene i Fossegrenda, og åpnet med det sitt 15. senter i Trøndelag. I januar tok 3T i tillegg over driften av Hit the Gym-kjedens to sentre på Ranheim og Melhus. Fresh Fitness har i dag senter på Valentinlyst, Lade, Tiller og i sentrum.
– Som senterleder opplever jeg at 3T er den største aktøren som dominerer mediebildet, og at vi drukner litt. 3T gjør en god jobb de, men det er viktig å få frem at det finnes andre aktører. For kundene må det jo være bra at man ikke får et monopol, sier Thingnes.

– Bedre avtalevilkår
Fresh Fitness måtte legge ned i Fossegrenda fordi senteret ikke trakk nok medlemmer. Nå ser senterkjeden på muligheter for å etablere seg andre steder i Trondheim.
– Nedslagsfeltet i Fossegrenda ble for lite. Så ble det en forhandlingssituasjon mellom Fresh Fitness og utleier, som for oss Fresh Fitness endte i en prosess med å se på andre plasser i Trondheim som er bedre egnet, sier Thingnes.
Han hevder at reforhandlingene av leieavtalen i Teglgården ble gjort på helt andre vilkår enn de opprinnelige, til fordel for 3T.
– Du mener at 3T fikk bedre avtalevilkår enn dere?
– Det ligger jo i kortene at 3T fikk en mer gunstig avtale enn oss, da huseier fant ut at det var vanskelig å finne aktører som godtok de vilkårene de stilte, sier Thingnes, og viser til at utleier blant annet ønsket at en leieavtale skulle inkludere svømmebassenget som ligger i samme bygg. Han presiserer samtidig at han ikke var delaktig i prosessen mellom huseier og Fresh Fitness når det gjelder lokalene i Teglgården.
– 3T kunne sitte på gjerdet og vente på at utleier kom mer på tilbudssiden enn det vi hadde mulighet for. Vi vet at det nye treningssenteret har fått slanket bort betydelige deler av arealet slik at det er lettere å drifte med det kundegrunnlaget som finnes i Fossegrenda, sier Thingnes.

Ønsket fullsortiment-senter
Det er Frost Eiendom som leier ut næringslokalene i Teglgården. Eiendomssjef for næring, Jarle Pettersen, sier det var viktig for dem å finne en leietaker med et konsept som passet deres ønsker for hvordan Teglgården skal brukes.
– Det viktige for oss var bruken av senteret og hvilke konsepter man skulle ha. Vi kunne godt tenkt oss at Fresh Fitness fortsatte som et fullsortiment-senter, men de hadde sterke meninger rundt hvilket konsept de ville ha, og det passet ikke våre ønsker, sier han.
– Så 3T ble en mer attraktiv leietaker enn Fresh Fitness?
– For oss ble de det til slutt. Vi er trygge på den satsingen 3T har gjort. De har selv gått inn med en god del penger for å bygge om senteret, og de har også redusert noen krav. Vi tenker langsiktig, og for oss var det ikke pengene som var viktig, men heller hvilke intensjoner leietakerne har. Det er viktig for oss å ha et treningstilbud i Teglgården og at bassenget er i drift, sier Pettersen.
Utleier har inngått leieavtale med Trondhjems Svømme- og Livredningsklub for bruk av svømmebassenget i Teglgården, og garderobe- og dusjdelen leies av Frost Eiendom, Trondhjems Svømme- og Livredningsklub og 3T.
Thingnes etterlyser bedre kontroll av markedet, og viser til at Sats Elixia måtte selge ut sentre da kjeden ble for stor i enkelte områder.
– Jeg synes det er rart at en aktør kan bli så stor uten at det gjøres noe. Da Sats Elixia slo seg sammen og ble for store, kom konkurransetilsynet inn i bildet, sier han.

Jeg synes det er rart at en aktør kan bli så stor uten at det gjøres noe. Da Sats Elixia slo seg sammen og ble for store, kom konkurranse­tilsynet inn i bildet.
Kåre Thingnes, senterleder Fresh Fitness Valentinlyst

Endret konsept
Det er to år siden Fresh Fitness tok over Sats Elixia sine senter i Trondheim, og med det gikk over fra å være et fullsortiment-senter med fasiliteter som barnepass og badstue til å bli et lavprissenter som kombinerer lav pris og høy kvalitet. Dette innebærer blant annet at senteret satser på gruppetrening og Personlig Trener, samtidig som medlemsprisen skal være lav.
– Etter at vi skiftet brand har vi ikke blitt assosiert med gruppetrening, og mange kunder tror ikke at vi har gruppetimer. Men vi har hele 50 timer i uka, påpeker Thingnes.
Han sier det har tatt tid å bygge opp det nye konseptet på Valentinlyst.
– Da vi gikk over fra Sats Elixia til Fresh Fitness halverte vi medlemsprisen. Vi tapte penger der, men sett fra et medlemsståsted så var det jo gunstig. Så har vi brukt et år på å breake even, og nå går det bra og vi ligger foran budsjettet, sier han.
Oppgradering til 2 millioner
Den 22. august kunne sentrene på Valentinlyst og i sentrum re-åpne i ny drakt etter å ha gjennomgått en større oppussing til rundt to millioner kroner. Garderobedelen er slanket ned og antall treningssaler er redusert fra tre til to for å frigjøre plass til mer treningsareal.
– Det er for at vi skal stå sterkere i kampen mot de andre aktørene. Det er viktig at vi bretter opp ermene nå. Vi ønsker å utfordre posisjonen til 3T, sier Thingnes.

De små treningssentrene i Trondheim sliter i skyggen av «storebror» 3T.

– Sunt med konkurranse
Administrerende direktør i 3T, Hilde Thommesen Holck, sier de helt klart drar fordel av å være en stor, trøndersk treningskjede i dagens treningsmarked, samtidig som også de merker konkurransen fra andre aktører.
– De siste årene har det dukket opp ekstremt mange konkurrenter. Jeg vet ikke om det finnes en by der det er tettere med treningsmuligheter enn i Trondheim. Men konkurranse er jo sunt og vi må bare stå på med det vi tror på, nemlig trim, trening og trivsel. Vi kjenner jo på at vi har en god ressurs i det at vi har mange ansatte. Det er det som skiller oss litt ut fra mange av de andre aktørene, sier hun.
– Er det riktig at en stor aktør får dominere treningsmarkedet?
– Vi er en ansvarlig aktør som nettopp pga av størrelsen kan levere et bedre tilbud, noe som kommer medlemmene våre til gode. Vi har vokst og åpnet 3 nye sentere i år. Per i dag ser det ut som flere av våre konkurrenter også vokser i antall senter, så da tenker jeg at det er plass for alle. Den største utfordringen for hele bransjen er å få folk opp av sofaen. Det er fortsatt mange vi ikke når tak i, så 3T jobber enda mer nå enn tidligere med å nå disse gruppene. Både vi og de som har kommet til har godt av konkurranse, og det er hard jobbing som skal til, også som markedsleder, sier Thommesen Holck.

Per i dag ser det ut som flere av våre konkurrenter også vokser i antall senter, så da tenker jeg at det er plass for alle.
Hilde Thommesen Holck, administrerende direktør i 3T

ENDRET DRIFTEN: I fjor måtte senterleder ved Impulse Treningssenter Øivind Gundersen omorganisere driften av sentrene som følge av den tøffe konkurransen.

Måtte omorganisere
Hos byens andre store lavpriskjede Impulse Treningssenter, medgir senterleder, Øivind Gundersen, at konkurransesituasjonen i treningsbransjen er tøff.
– Det har vært en økning i antall aktører i bransjen, der de sterke står sterkere, deriblant Impulse, sier han. Fra i fjor høst har treningskjeden hatt en økning i salget på 25 prosent, og antall besøk per medlem har også økt.
– Det viser at relevansen til lavpriskjedene er økende i treningsmarkedet, sier han.
– Hvordan merker dere konkurransen fra en stor aktør som 3T?
– 3T har alltid vært en stor aktør i Trondheim. Impulse er bygd opp med 3T som konkurrent i løpet av de 14 årene vi har drevet treningssenter. Vi tilbyr jo kun styrke- og kondisjonstrening, og er sånn sett differensiert fra 3T, sier Gundersen. I fjor måtte senterkjeden gjennom en omorganisering for å stå sterkere rustet mot konkurrentene, og flere ansatte ble sagt opp eller fikk redusert arbeidstimer.
– Vi gjorde en lokal tilpasning av det vi ser er internasjonale trender og måter og drive lavprissenter på. Med de grepene vi gjorde kunne vi tilføre flere relevante tilbud til kundene våre, som for eksempel å øke tilbudet på Personlig Trener, sier Gundersen.