Markerer Verdensdagen for psykisk helse

SYNLIGGJØRING: – Psykisk helse er et tema som kan være veldig stigmatiserende, og vi er mer synlig når vi står flere sammen, sier Hege Hafstad i Vårres ­regionalt brukerstyrt senter.

Vil fjerne stigmaet rundt psykisk helse

Lørdag 7. oktober samles 17 ulike organisasjoner på Torvet i Trondheim for å markere Verdensdagen for psykisk helse. – Det er viktig å være synlig sammen rundt et tema som fortsatt er veldig stigmatiserende, sier Hege Hafstad fra Vårres.

Av Renate Brødreskift
Hafstad er koordinator og kursansvarlig i Vårres Regionalt brukerstyrt senter, som er et kompetansesenter for barn, unge og voksne med psykiske lidelser, og deres pårørende. Senteret er en av organisasjonene som stiller med stand under det store fellesarrangementet på Torvet lørdag 7. oktober.
– Dette betyr mye for organisasjonene og de tillitsvalgte, og det er ikke vanskelig å få folk til å være med på gjennomføringen av dagen, sier Hafstad.

Leste du: Skole i Trondheim med unikt prosjekt der psykisk helse står på timeplanen

Opplysningskampanje
Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse. Dagen markeres den 10. oktober hvert år, med ulike aktiviteter over hele landet. I Trondheim var det først i 2016 at man startet samarbeidet om et fellesarrangement på Torvet. Initiativtaker til markeringen er LINK Trondheim, som er et senter for selvhjelp og mestring som driftes av Trondheim Røde Kors. Koordinator i LINK Trondheim, Kjersti Huseby, håper mange tar turen innom markeringen som skal foregå ved siden av scenen på Torvet lørdag 7. oktober. Hun forteller at det vil bli underholdning og appeller fra scenen, kunstutstilling og informasjonsstands fra hver organisasjon. Det blir også musikalske innslag fra Børge Pettersen, Kathrine Rømmen, Candiss og Jo Sverre.

KOORDINATOR: Kjersti Huseby i LINK
Trondheim har vært initiativtaker til den store fellesmarkeringen på Torvet i Trondheim. (Foto: Kirsten Iversen)

Høy terskel
Huseby sier det er viktig å få frem bredden i de mange tilbudene som finnes i Trondheim.
– Vi ønsker å vise at innbyggerne i kommunen har mange steder å henvende seg for å få informasjon og hjelp. Det arrangeres blant annet åpne møter, samtalegrupper, kurs, arbeidstrening, mestringstreff, turgrupper og masse annet rundt omkring i byen. Vi håper å bidra til at flere vet hvor de kan ta kontakt, og ikke minst å bryte ned tabuet rundt psykisk helse, sier Huseby. For terskelen til å oppsøke hjelp når livet butter i mot kan være høy for mange.
– Å oppsøke trening eller rehabilitering på grunn av fysisk sykdom oppleves for de fleste å være helt greit å snakke med andre om. Men det oppleves ofte som tabu og si at «når har jeg det ikke noe godt psykisk». Derfor blir mange gående alene med utfordringene og med en opplevelse av å ikke komme seg videre og få det bedre, sier Huseby.

Viktig samarbeid
Hege Hafstad i Vårres mener det er viktig å få til et samarbeid mellom de ulike organisasjonene, og sier man er mer synlig når man står flere sammen.
– Nettverksbygging er kjempeviktig. Vi bruker jo hverandre og spiller på hverandres kompetanse. Så er det kjempeviktig å vite om hverandre slik at vi kan henvise folk til riktig plass. Psykisk helse er nok et tema som kan være veldig stigmatiserende, og da tenker jeg at vi står mye sterkere sammen, sier hun. Organisasjonene har valgt å legge markeringen på Torvet til en lørdag fordi det er mange som bruker lørdagen til å ta en bytur.

Folk tar kontakt
I fjor opplevde Hafstad at flere kom bort til standen for å fortelle om egne erfaringer med psykiske lidelser.
– Det var noen som kom bort til oss for å si at «jeg òg sliter», og vi er veldig ydmyke for at folk tør å gjøre det. Det var også mange som kom bort og fortalte at de har en mor, far eller søster som sliter psykisk, og som takket oss for at vi setter et ansikt på det. Slikt gjør meg veldig ydmyk, sier Hafstad.
Organisasjonene som deltar i markeringen på Torvet er Batteriet, ADHD Sør-Trøndelag, Mental Helse Trondheim, LEVE Trøndelag, Selvhjelp Norge, Stiftelsen FIRE, Trondheim Røde Kors, Kirkens SOS, Foreningen Power, Trondheim kommune, LINK Trondheim, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Rådgivningstjenesten for spiseforstyrrelser, Landsforeningen for pårørende inne psykiatri, Angstringen Trondheim, Vårres brukerstyrt senter og Autismeforeninga Sør-Trøndelag.
Verdensdagen for psykisk helse markeres over hele landet den 10.oktober. I Trondheim vil det i tillegg til markeringen på Torvet foregå flere gratis arrangement i løpet av oktober. For mer informasjon om de ulike arrangementene, gå til www.verdensdagen.no