Fritz Røeds “Liten Pierrot” avduket

KUNST TIL FOLKET “Liten Pierrot” slo umiddelbart an hos Sverre Nicolaysen (10 mndr) og mamma Marte.

LADE: – “Liten Pierrot” skal få bo hos dere, sa Olav H. Selvaag da han onsdag i forrige uke sammen med Kaia Vesterdal, Gowri Laksmi og Lea Vesterdal avduket Fritz Røeds statue i parken i Lade Allé 67-69.

Av Stig O.H. Larssen
– Vi prøver alltid å få til et godt bomiljø, fortsatte han, –enten det for unge folk, små barn eller bestemor.

LITEN Pierrot AVDUKET : Olav H. Selvaag (til høyre) fikk god hjelp av Kaia Vesterdal, Gowri Laksmi og Lea Vesterdal til å foreta avdukingen av Fritz Røeds statue “Liten Pierrot” inne på tunet til Lade Allé 67-69.

Folk trives
Kunstplasseringen markerte ferdigstillelsen av Selvaags 221 boenheter i Lade Allé 67-69. Prosjektet er forlengst utsolgt, og svært mange av beboerne hadde møtt frem til seremonien rundt kunstverket. En rask samtalerunde med både det unge paret med barn og bestemor bekrefter at Selvaag har lyktes godt med prosjektet sitt.
– Det er mer enn ok, sier Marte Nicolaysen, mor til Sverre på ti måneder, –for oss har dette en utrolig god plassering, nær kjøpesenter, transport og friområder. Vi er så glade for Fagerheimskogen rett ved som nå endelig er fredet. Så er det et stort, bilfritt miljø her inne i parken, det føles veldig trygt, sier hun.
May Liss Vesterdal er bestemor og er også svært godt fornøyd med boforhold og omgivelsene.

Over 600 kunstverk
Selvaag-konsernet har utplassert over 600 kunstverk i tilknytning til boligene de har bygget. De har støttet etablerte og nye kunstnere.
– Målet med å plassere ut skulpturer er å skape bedre bomiljøer og forskjønne omgivelsene ved å bringe kunsten ut av museene og inn i bomiljøene, sa Olav H. Selvaag.
– Jeg håper dere tar godt vare på “Liten Pierrot”!