Skolestart i grunnskolen: Lavere førsteklasse- kull enn forventet

UTFORDRINGER:
Konstituert rektor ved Eberg Skole Ebba Ramfjord ser frem til å ta i mot årets førsteklassekull, som er noe lavere enn tidligere år. Ramfjord er tydelig på at skolen står overfor utfordringer med det økende elevtallet i Trondheim kommune.

Ved Eberg skole er årets førsteklassekull noe lavere enn tidligere år, til tross for en generell økning i elevtallet ved skolene på østsiden av byen.

Av Renate Brødreskift

Eberg skole har i år 56 elever som starter på 1. trinn, noe som er lavere enn fjorårets elevtall og lavere enn det skolen først ble forespeilet.
– Vi hadde egentlig 66 elever på blokka. Men så har noen flyttet og noen har kommet til. Det var slik at vi ble litt stresset, for 66 er litt mange. Men 56 førsteklassinger håndterer vi, sier konstituert rektor, Ebba Ramfjord.

Lavere tilflytting
Hun påpeker at det er en økning generelt i elevtallet ved skolene på østsiden av byen, og at prognosene viser at økningen vil fortsette.
– Akkurat i år ble vi mindre involvert i den enn det vi kunne forvente. Vi lå lenge på mellom 62 og 63 elever, men så var det noen som søkte seg over til Nardo skole fordi de hadde søsken der, noen begynner på internasjonal skole og noen flytter. Det er jo sånt som skjer, sier hun.
Rektoren forteller at de i forkant av skoleåret får en del henvendelser fra familier som ønsker å flytte til området, men tror tilflyttingen er større til områder som Ranheim, Lilleby og Nardo der det for tiden bygges flere nye boliger.
– Det er jo også et ganske høyt prisnivå i dette strøket. Og så lenge man ikke har begynt utbyggingen på Brøset så er det ikke like mye nybygging her som i de andre områdene, sier hun.

Konstituert rektor ved Eberg Skole Ebba Ramfjord.

Trangbebodd
Det er i år 20 år siden Eberg skole stod ferdig, og Ramfjord sier de for lengst har vokst ut av skole­lokalene som i utgangspunktet ble bygd for to paralleller med et maksantall på 28 elever. Siden den gang har Trondheim kommune opphevet klassestørrelsestallet og gått over til å bruke mulighetsanalyser ved å se på hvor mange barn det er mulig å få inn på de ulike skolene. Ramfjord påpeker at dette har skapt utfordringer når det gjelder å kunne tilby elevene tilfredsstillende undervisningsarealer.
– Vi er jo vant med at det er litt trangt hos oss. Når elevtallet stiger opplever vi også at støyen forplanter seg, sier hun.

Utbedringer
Skolen har gjort flere utbedringer opp gjennom årene for å utnytte arealene bedre. For to år siden ble det satt opp en vegg mellom 1. og 2. trinn, og elevkjøkkenet, som var standard på alle skoler som ble bygd i 1997, har blitt fjernet for å gi bedre plass. I sommer har det vært utført hovedvedlikehold på skolen, i tillegg til at man har fått satt opp skillevegger for å få utnyttet arealene bedre.
– Vi tar i bruk et areal som først ble brukt som bibliotek og deretter som datalab. Nå har vi ikke «råd» til å ha en datalab, og vi har heller ikke stasjonære pc-er lenger. Nå gjør vi om dette arealet til to rom slik at det både kan brukes til SFO og til undervisning, forklarer Ramfjord.
Hun understreker at skolen fortsatt mangler løsninger på en del områder.
– Blant annet har vi for lite areal til lærerarbeidsplasser. Der hadde vi en løsning i fjor da det var snakk om å sette opp en paviljong, men denne ble kansellert fordi det ble for dyrt. Den største hodepinen vår er elevgarderobene. Der har vi ikke funnet noen løsning enda. De er for små og er bygd for et helt annet elevtall, sier hun.
Rektoren ser med spenning frem mot skolestart mandag 21. august, både med tanke på møtet med de nye elevene, men også med tanke på om det nødvendige vedlikeholdsarbeidet blir ferdig i tide.
– Det er jo litt artig at vi er like spente nå som vi var i 1997 på om de blir ferdige med arbeidet til skolestart. Vi blir nok ikke helt ferdig. Dører og vinduer til de nye veggene får vi ikke før i september, og utvendig blir det heller ikke ferdig. Men på tross av det kaoset som har vært her i sommer så ser det ut som om førsteklassingene har fått en rolig oppstart på SFO, sier hun.

 

SKOLESTARTERE: Teodor Adsen-Josefsen, Abigel Kiss-Kristaly og Eliod Daniel Tevelde tror det blir spennende å starte på Eberg skole. – Noen sier de grugleder seg. Det blir bra å gjøre lekser, og så tror jeg friminuttene blir bra, sier Teodor (6).