Nye Lade skole reiser seg

Prosjektsjef Tore Hinsverk og daglig leder Tom Utvik i ­Betonmast Trøndelag AS, bygger nye Lade skole.

– Hvis du kikker der borte mellom grave­maskinene, så ser du en betongkonstruksjon med rustent armeringsjern. Det er et gammelt tysk vannreservoar fra krigens dager.

Av Jan-Are Hansen

Det er mye rart som dukker opp når man bygger ny skole på krigshistorisk grunn. Det kan prosjektsjef Tore Hinsverk og daglig leder Tom Utvik i Betonmast Trøndelag AS, skrive under på.
– Vi fikk oss noen overraskelser i forbindelse med grunnarbeidene til den nye skolen, sier Utvik til Bydelsavisa Strinda.

Ny og gammel historie
At det fra tid til annen blir funnet sprenglegemer fra krigen i forbindelse med byggevirksomhet på Lade, er ikke voldsomt oppsiktsvekkende. Heldigvis har funnene på den nye skoletomta vært av den mer uskyldige sorten.
– Det er jo en kjent sak at det var stor tysk aktivitet her under krigsårene. Jeg må innrømme at jeg ble litt betenkt da vi fant en inntakt gassbeholder fra krigen under jorda. Tankene gikk til kjemisk krigføring, sier Hinsverk.
– Hva inneholdt den?
– Vi fikk den undersøkt, og det viste seg å være en ganske alminnelig oksygenflaske, smiler han.
De har også gjort funn av nyere dato.
– Da vi la om veien rundt skolen fant vi trikkeskinner under veidekket. De må ha blitt asfaltert over på slutten av 70-tallet eller deromkring. Det er mye spennende byhistorie, både gammel og ny, her på Lade, legger han til.

I forbindelse med grunnarbeidene ble oppdaget et tysk vannreservoar fra krigens dager.

11 000 kvadratmeter
Det er ganske eksakt ett år siden entreprenøren Betonmast satte spaden i jorda. Nye Lade skole skal etter planen stå ferdig i februar neste år, og de første elevkullene flytter inn allerede i august 2018.
– Det totale arealet er på over 11 000 kvadratmeter med plass til 700 elever fra 1. til 10. trinn, forteller Utvik.
Skolen blir dermed et kjærkomment tilskudd til den sterkt pressede skolekapasiteten som østsiden av byen opplever.
– De elevene som sogner hit kan glede seg skikkelig til å begynne på nye Lade skole. Ja, det kan lærerne også, fastslår han.
Det er Eggen Arkitekter som har tegnet det nye bygget. Utearealene er formgitt av landskapsarkitektene i Løvetanna Landskap.
– Hva tenker naboene om utbyggingen?
– Det har vært endel bråk og støy fra byggeplassen. Og vi har forståelse for at det ser utrivelig og kaotisk ut akkurat nå, men resultatet kommer til å bli utrolig flott når alt er på plass, lover han.
I forbindelse med skoleutbyggingen anlegger Betonmast også en ny bydelspark rett over gata, med Lade Gård og Reitan som nærmeste nabo.
– Alt i alt et skikkelig løft for hele området med store inviterende grøntarealer, mener Hinsverk.

Et gjennomgående element i bygget er den utstrakte bruken av massivtre som byggematriale.

Nytenking
– I dette området er det planlagt klasserom. Der borte blir det felles­arealer med kantine og aula, forklarer de to mens vi navigerer mellom håndtverkere og stillaser.
Et påfallende og gjennomgående element i bygget er den svært utstrakte bruken av massivtre som byggemateriale.
– Temmelig uvant å se i denne typen bygg?
– Det kan du godt si. På mange måter er det spennende nytenking av byggherren Trondheim kommune. Før var det nesten kun betong og stål som gjaldt. Bruken av massivtre har både bygg­tekniske, miljømessige og estetiske fordeler, sier Utvik til Bydels­avisa Strinda.
Betonmast vant anbudskonkurransen i kamp med sterke aktører som Hent, Veidekke og Skanska. Totalentreprisen har en verdi på cirka 275 millioner kroner. Både Hinsverk og Utvik understreker imidlertid at grunnen til at Betonmast fikk jobben, er mer enn bare et spørsmål om pris.
– Erfaring fra tilsvarende byggeprosjekter vektes høyt i anbudsprosessen. Og vi er vel den aktøren i Trøndelag som har sterkest kunnskap rundt bygging av skole­bygg i massivtre i dag, legger Hinsverk til.
Lade er den tredje skolen som Trondheim kommune valgte skulle bygges i massivtre. Først ut var Nardo skole. Begge de ettefølgende skolene, Åsveien og Lade er det Betonmast Trøndelag som bygger for kommunen.

 

Prosjektsjef Tore Hinsverk og daglig leder Tom Utvik i Betonmast Trøndelag AS, inspiserer det som skal bli den nye Ladehallen.

Satser på lærlinger
I vestenden av skolen har den nye Ladehallen reist seg – romslig og moderne. Det gjenstår imidlertid mye arbeid før idrettsbygget kan fylles med unger, håndballspill og gymtimer.
– Det ser litt stusselig ut ennå, men vi er i godt rute, understreker Hinsverk.
Mens gamle Lade skole fra 1954 var en relativt enkel byggteknisk konstruksjon, er det motsatte sant i 2017.
– Totalt er det vel over 30 underleverandører involvert i prosjektet. Da snakker vi alt i fra spesialister på betong til spisskompetanse på innblåsing av isolasjon. Det er en omfattende logistikk som ligger i bunn for at byggeprosessen skal fungere.
– Å velge underleverandører som satser på lærlinger har vært sentralt for dere?
– Absolutt. Det er også særdeles viktig for kommunen som byggherre. Å sikre relevant arbeidskompetanse for framtiden.
– Dere har et samfunnsansvar?
– Ja, definitivt. Vi kan kanskje også legge til at vi nesten utelukkende anvender trønderske firma i byggingen, avslutter Hinsverk.