800-åring med råteskader

– Omfanget av råteskadene i tårnet var større enn vi trodde, sier menighetsforvalter Øyvind Arnesen i Lade menighet.

Tidligere i år ble det avdekket omfattende råte­skader i tårnet og spiret til Lade kirke. Nå er rehabiliteringen godt i gang, og kanskje finner man også et gjemt og glemt klenodium fra 1694 underveis.

Av Jan-Are Hansen

– Det ser voldsomt ut, men Riksantikvaren anbefalte hurtige tiltak for å begrense ytterligere skader under en befaring i mars i år.
Menighetsforvalter Øyvind Arnesen i Lade menighet, myser opp mot de massive stillasriggene som dekker den drøyt 800 år gamle steinkirka. Det er Bygge- og eiendomsavdelingen i Kirkelig Fellesråd som har ansvaret for arbeidet.
– Vi visste at det var råteskader i tårnet, men ikke at omfanget var så stort. Det var en ubehagelig overraskelse, sier han til Bydelsavisa Strinda.

Krevende prosjekt
Lade kirke ble bygd i 1189, og er en av Trondheims fredede middelalderkirker med en unik historie og utsmykking. Kirken har vært gjennom en hel rekke restaureringer og byggeprosjekter siden den ble reist.
– Er råtefjerningen et av de mest omfattende arbeidene som er utført på bygget?
– Ja, i hvert fall i moderne tid. Man må trolig tilbake til 1689 da hele tårnet blåste ned en stormnatt i desember, sier Arnesen.
Noen steinkast unna på Lilleby, reiser de nye leilighetsbyggene seg kjapt. Stillasene og sikkerhetsanordningene der blir imidlertid for lettvektere å regne sammenlignet med det som omfavner kirka.
– Kirka er selvfølgelig fredet. Det gjør hele prosjektet ekstra krevende med tanke på sikring av gode arbeidsforhold og ikke minst bygningsvern. I tillegg er det avdekket behov for utskifting av flere trematerialer enn tidligere antatt, legger han til.

Leste du: Nye Lade skole reiser seg

Nært forhold til kirka
Egentlig skulle restaureringsarbeidene startet allerede på vårparten, men av hensyn til konfirmasjoner i mai ble de først påbegynt i starten av juni.
– Vi i menigheten er glade for at vi ble hørt der. Visste du forresten at cirka 90 prosent av alle døpte 15 åringer som sogner til Lade kirke, konfirmerer seg? Jeg tror ikke det finnes lignende tall hverken i Trondheim eller i resten av fylket.
– De som bor på Lade har et nært forhold til kirka si?
– Definitivt. Mange jeg snakker med i forbindelse med for eksempel dåp, bryllup eller begravelser sier at det er helt utenkelig for dem å bruke en annen kirke.
– Ikke voldsomt romantisk å ha bryllup her akkurat nå?
– Vel, det har kun vært to par som har valgt å gjøre det et annet sted, og det har vi forståelse for, sier Arnesen.
Faktisk er kirka så populær at sogneprest Jan Asbjørn Sagen må arrangere hele tre julegudstjenester på julaften.
– Da har vi vel 700 besøkende. Problemet er at absolutt makskapasitet er cirka 240. Da må vi ta det i flere økter, smiler han.

Bråkete nabo
Det er ikke bare på Lilleby det bygges heftig. Aller nærmeste nabo er tomta der nye Lade skole skal stå ferdig om et halvt år. Kun et lite gjerde skiller kirkegården fra buldrende gravemaskiner som frakter stein og jord til og fra bygge­plassen.
– Du savner kirkefreden litt?
– Det kan du si, men vi har et godt samarbeid med entreprenøren. Når vi har begravelser her så kontakter vi dem og spør om de kan ta en pause fra det mest støyende arbeidet en times tid. Og det er de lydhøre for, forklarer Arnesen.
Opprinnelig skulle arbeidet med tårnet vært ferdig i midten av august, men ekstra sikkerhetstiltak har medført utsettelser.
– Planen er at kirka står ferdigrestaurert 29. september, sier han til Bydelsavisa Strinda.

Egen kvinneinngang
De av leserne som ikke har besøkt Lade kirke, gjør lurt i å ta en tur når arbeidene er over.
– Det er en unik kirke på mange måter. En bygning der det er tatt vare på særpreget til de forskjellige periodene i kirkas 800-årige historie, forteller Arnesen mens han spaserer langs midtgangen opp mot den gamle kirketavla og prekestolen.
Standarden er relativ enkel, men det historiske suset er særdeles tilstedeværende.
– Her har vi en liten kuriositet, sier Arnesen og viser vei mot en gjenmurt dør helt bakerst i kirkerommet.
– Det er mange hundre år siden, men dette var faktisk kvinneinngangen til kirka. Og døpefonten stod også her ved døra og ikke ved alteret som vi er vant med i dag. Årsaken var at ingen, ikke engang spedbarn kunne komme inn uten at de var døpt først. Ganske utrolig å tenke på i dag, forteller han.

Skattejakt i spiret
Den siste store hovedreparasjonen av Lade kirke skjedde i 1694 etter at vinterstormen hadde revet ned tårnet noe år tidligere. I den forbindelse ble et forseglet kobberskrin med bygningsbeskrivelser plassert i spiret på kirka. Det samme spiret som nå er under restaurering.
– Tror du skrinet blir funnet?
Arnesen smiler.
– For å være helt ærlig så tror jeg ikke det. Det er i hvert fall temmelig usannsynlig at det fremdeles er der. Men det er lov å håpe, avslutter han.