Gode søkertall for yrkesfag

GODE SØKERTALL: Rektor ved Strinda videregående skole, Trond Hofstad, kan glede seg over høye søkertall til både de yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammene. I år har skolen en oversøking på vg1 totalt på 23 prosent.

Søkertallene til de yrkesfaglige utdannings­programmene ved videregående skoler i Sør-Trøndelag har økt med 3 prosent fra i fjor. Ved Strinda vgs. er det i år særlig elektrofag og restaurant- og matfag som utmerker seg blant yrkesfagene, men også helse- og oppvekstfag har økt fra i fjor.

Av Renate Brødreskift

Rektor ved Strinda vgs., Trond Hofstad, kan glede seg over gode søkertall til vg1 ved inngangen til et nytt skoleår. På studiespesialisering har søkertallet økt med hele 45 prosent fra i fjor, og på elektrofag har skolen en økning på 18 prosent. Totalt har skolen en oversøking i forhold til antall plasser på 23 prosent, og i likhet med resten av fylket har søkertallene til de yrkesfaglige utdannings­programmene økt.
– Dette gir et rekrutteringsgrunnlag for flere fagarbeidere frem i tid, og det er stadig flere som søker lærlingeplass, sier Hofstad om søkerveksten på yrkesfag generelt.

Påbygging etter fagbrev
På vg1 elektrofag har skolen en oversøking i forhold til antall plasser på 55 prosent. Hofstad sier søkertallet til elektrofag har holdt seg stabilt høyt de siste årene.
– Her har vi en oversøking hvert år, og det øker litt for hvert år. Jevnt over er elektrofag et veldig populært fag å søke, sier han.
Hva kan være årsaken til dette?
– Det er vanskelig å si. Blant de som har bestemt seg for å ta en høyere utdanning på universitet eller høyskole så ser vi at det er en andel elever på elektrofag som kanskje bevisst velger en kombinasjon av praktiske fag og teorifag i mye større grad nå enn før. Jeg tror nok det er en større andel elever på elektrofag enn andre yrkesfag som tenker sånn. Det er et høyt karaktersnitt blant elevene som velger elektrofag, sier Hofstad.
Elever som velger yrkesfaglig utdanningsprogram har i dag mulighet til å ta allmennfaglig påbygging enten etter vg2 eller etter at de har tatt fagbrev.
– Vi ønsker jo primært at elever som søker yrkesfag har som mål å bli fagarbeidere, så vi motiverer de sammen med bedrifter til å ta et lærlingeløp. Vi ser at begge påbyggingsmulighetene er populære, men vi har dobbelt så mange søkere til påbygging etter fullført fagbrev, forteller Hofstad.

Foto: Strinda vgs.

Oppgang for restaurant- og matfag
På vg1 restaurant- og matfag har søkertallet økt med 30 prosent fra i fjor, noe Hofstad sier er en gledelig utvikling med tanke på at faget har slitt med lave søkertall i mange år. I fjor valgte skolen å ta inn 15 færre elever på vg1 restaurant- og matfag. I år fylles alle de tre klassene på vg1 opp med førsteønskesøkere.
– Her har vi like mange søkere som vi har plasser på vg1. Dette er jo fantastisk for oss, også med tanke på at dette omfanget legger grunnlaget for at vi får flere elever på vg2 neste år, og gir et håp om at så mange som mulig går ut i lære slik at vi kan serve næringslivet med lærlinger i større grad, sier Hofstad. Han tror noe av årsaken til økningen kan være en større synliggjøring av fagutdanningen overfor elever i ungdomsskolen.
– Vi jobber med å få en stadig tettere dialog med ungdomsskolene. Elevene kommer ut i lære umiddelbart, og jeg tror nok at det at bransjen fremsnakker elevene har vært med på å markedsføre betydningen av gode lærlinger. Det er nok hele pakken av arbeidet som er gjort på avdelingen over tid. Vi har en veldig stabil lærergjeng på restaurant- og matfag, sier Hofstad.
På helse- og oppvekstfag har skolen en moderat økning i søkertallet på 6 prosent fra i fjor, med fortsatt noen ledige plasser en uke før skolestart.
– Her har vi 55 søkere på 60 plasser, så der kunne vi ha fylt opp enda noen plasser. Det klarer vi kanskje ved oppstarten nå, sier Hofstad.

Idrettsfag og studiespesialisering
Når det gjelder de studieforberedende utdanningsprogrammene har Strinda vgs. hatt høye søkertall til både idrettsfag og studiespesialisering de siste årene. I år ligger oversøkingen til idrettsfag vg1 på 38 prosent og til studiespesialisering på 33 prosent.
– Dette har svingt litt fra år til år. I fjor var det for eksempel idrettsfag som hadde en markant økning fra året før. Vi merket også veldig godt perioden da vi hadde midlertidig opphold på Ringve før vi flyttet inn på nyskolen i 2013. Da var vi nede på 138 søkere til studiespesialisering, og nå er vi oppe i 199 søkere. Så lenge vi ser at det er en oversøking i forhold til det skolen har som tilbud, så er vi glade for at vi har en så stor andel førsteønskesøkere, sier Hofstad, som gjør seg klar til å ta i mot vel 1100 elever til skolestart torsdag 17. august.