Hildegunn skal lede flere hundre frivillige

BYAKSJONSLEDER: Hildegunn Gutvik skal lede arbeidet med den årlige dugnaden i Trondheim, og skal mobilisere flere hundre frivillige og bøssebærere under tv-aksjonen.

Hildegunn Gutvik (27) er byaksjonsleder i Trondheim for årets tv-aksjon, som går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Av Renate Brødreskift

Vi møter den ferske byaksjonslederen i lokalene til Kirkens Bymisjon øverst i Munkegata. Her holder organisasjonen døren åpen for alle som vil komme inn og ta en kopp kaffe, lese avisen eller slå av en prat, og tilbudet er således et godt eksempel på det som er kjernen i årets tv-aksjon.

– Et viktig tema
– Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets tv-aksjon er så viktig. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale, og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. Jeg tror vi trenger en aksjon som setter fokus på at vi i Norge har mange som står utenfor, og at det er et overordnet ønske om et samfunn der det er rom for alle. Det er et kraftfullt og viktig budskap, sier Gutvik.

1400 bøssebærere
Som byaksjonsleder har hun ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av tv-aksjonen i Trondheim. Cirka 1400 bøssebærere er i sving i Trondheim på selve aksjonsdagen som i år er søndag 21. oktober. I tillegg kommer alle de frivillige som sørger for gjennomføringen av bøsseaksjonen.

– Dette er jo en kjempestor dugnad, og vi har frivillige som har vært med i over 20 år. Bøsseaksjonen er den praktiske gjennomføringen av aksjonen, nå blir jobben min å tenne en gnist for årets tema og skape engasjement i lokalmiljøene, på skolene og hos næringslivet, sier Gutvik.

-Hvordan skal du skape dette engasjementet?

– Da er jeg ute hos bedrifter og organisasjoner og informerer om tv-aksjonen. Engasjementet blant trondhjemmerne er stort, og man trenger ikke å jobbe i Kirkens Bymisjon for å se at dette er verdifullt. Behovene er godt synlige rundt oss, og det handler om hva slags samfunn vi vil ha, sier Gutvik, og trekker frem at aksjonen også kan være en sosial arena for de som opplever å stå utenfor.

– Årets tema handler om fellesskap og inkludering, og kanskje kan vi inkludere flere i frivillig arbeid. Alle har behov for å bli inkludert og føle seg nyttig, sier hun.

ÅRETS FORMÅL: Tv-aksjonen 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Byaksjonsleder Hildegunn Gutvik og daglig leder for Kirkens Bymisjon i Trondheim Dag Aakre.

Å komme inn
Pengene fra årets tv-aksjon vil gå til tiltak som skal hjelpe mennesker som opplever å være utenfor. Gutvik forteller at dette kan dreie seg om alt fra å mangle en seng å sove i for natten, være utenfor arbeidslivet til å føle seg utenfor et sosialt fellesskap.

Tv-aksjonen er basert på de tre pilarene «Kom inn for natten», som går ut på å dekke akutte behov slik som en seng eller mat, «Kom inn i hverdagslivet», som handler om ulike arbeidstiltak for mennesker som av ulike grunner ikke makter å stå i vanlig arbeid, og «Kom inn i samfunnet», som handler om å skape møter på tvers av generasjoner, der unge uten nettverk i Norge kan knytte kontakt med eldre, som igjen kan dele av sin kunnskap og erfaring.

– Alle tiltakene handler om å komme inn, sier Gutvik.

Lokalpolitiker
Før hun ble byaksjonsleder jobbet hun ved Kirkens Bymisjons bo- og oppfølgingstiltak for enslige mindreårige som har kommet alene til landet og står uten familie og nettverk. En jobb hun beskriver som utrolig fin. Den sterke omtanken for andre er noe Gutvik har med seg fra oppveksten hjemme i Bindal, der foreldrene tok henne med på reiser til andre land og videreførte sitt ønske om en bedre verden. Etter 22. juli 2011 ble det vekket et politisk engasjement hos Gutvik, som siden da har vært med på å bygge opp studentlaget til Arbeiderpartiet i Trondheim, og sittet som leder for partiets lokallag på Berg og Tyholt. I dag er hun bystyrerepresentant for Ap. Av politiske saker er det særlig skolepolitikk og familie som opptar henne.

Den norske dugnadssjela
– Skolepolitikk er viktig, men det man har med seg fra familien er det viktigste, og det snakkes for lite om det. Statistikken viser at familiebakgrunn har en enorm betydning for om man havner utenfor samfunnet, og jeg skulle ønske vi hadde et sterkere tilbud rettet mot familier som trenger hjelp. Jeg ønsker et samfunn der mennesker uavhengig av lommebok skal ha lik tilgang på utdanning og helsetilbud, sier hun.

-Hvor sterkt tror du det frivillige engasjementet i samfunnet vil være i årene som kommer?

– Heldigvis er det bred politisk enighet om viktigheten av frivillighet. Folk sitter med et stort engasjement og er godt opplyst, Vi får mer fritid og opplever at vi har det vi trenger, samtidig som de sosiale ulikhetene øker. Uten å spå for mye om fremtiden, så tviler jeg på om dugnadssjela til det norske folk er på vikende front, sier Gutvik.

Hildegunn Gutvik
Alder: 27 år
Aktuell: Fersk byaksjonsleder i Trondheim for årets tv-aksjon.
Bor: I Ila. Kommer opprinnelig fra Bindal i Nordland.
Utdanning: Lærer. Har mastergrad i sosiologi.
Karriere: Jobbet to år ved Kirkens Bymisjons Bo- og oppfølgingstiltak for enslige mindreårige flyktninger. Er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, og var tidligere leder for Berg og Tyholt Arbeiderlag.