Nardo har fått ny frivilligsentral

SAMME EIER: Nardo og omegn frivilligsentral eies av stiftelsen Tordenskiold Senter, som også eier Byåsen frivilligsentral. F.v. daglig leder ved Byåsen frivilligsentral Marit Helen Erland, styrer ved Tordenskiold Senter Else Skjeldam, frivillig Birgit Hauglien og Ragnar Hauglien, og daglig leder for Nardo og omegn frivilligsentral Trond Østvold.

Nardo og omegn frivilligsentral skal legge til rette for møter mellom mennesker i lokalmiljøet. Har du lyst til å bidra som frivillig, vil daglig leder gjerne høre fra deg.

Av Renate Brødreskift

Den nye frivilligsentralen dekker områdene Nardo, Tempe og Bratsberg, og har eksistert siden 1. januar i år. Etter at tidligere Nardo og Tempe frivilligsentral ble stengt for et års tid siden, har det ikke vært noe tilsvarende tilbud i bydelen, og daglig leder Trond Østvold merker at engasjementet for den nye sentralen er stort.

– Folk er veldig gira og synes det er stas at det er kommet en frivilligsentral her. Det er et engasjement og en vilje til innsats, og da trengs det noen som setter i gang ting. Det her frivilligsentralen kommer inn i bildet, sier han.

STARTFASE: Trond Østvold har vært daglig leder ved Nardo og omegn frivilligsentral siden 1. januar, og ønsker å komme i kontakt med folk som vil engasjere seg i nærmiljøet sitt.

Mange ideer
Østvold har allerede fått med seg mellom 10 og 15 frivillige, som enten ønsker å bidra på konkrete aktiviteter eller har forslag til aktiviteter.

– Den største kilden til aktivitet er de frivillige. Jeg vil gjerne at folk kommer innom og forteller hva de er opptatt av, sier Østvold, og forteller om en dame som kom innom sentralen og var fortvilet over at mannen hennes hadde grodd fast i godstolen. Etter en prat kom det frem at historie var et tema mannen hennes interesserte seg for, og dermed var ideen til en foredragskveld sådd.

– Jeg har mange ideer, og det er opp til de frivillige hva de ønsker å gjøre, sier Østvold.

Datahjelp og hundelufting
Denne uka startet de første aktivitetene i regi av frivilligsentralen. Tirsdag gikk startskuddet for språkkafeen på Risvollan bibliotek, og onsdag stilte frivilligsentralen med datahjelp på biblioteket. Østvold har også vært og pratet med Stendal pensjonistforening og Kaarfolket på Othilienborg om et mulig samarbeid, og ønsker å komme i kontakt med flere lag og foreninger i bydelen for et mulig samarbeid.

– Vi jobber med å få på plass natteravner i området, og ønsker blant annet å komme i kontakt med FAU på skolene. Vi har også blitt enige med Nidarvoll helsehus om å starte opp noe vi kaller trivselsvenn, der en frivillig kommer innom helsehuset en fast dag i uka. Ellers har vi et godt samarbeid med biblioteket på Risvollan og med Hoeggen menighet, sier Østvold. Frivilligsentralen er også i startfasen på et samarbeid med studenter fra NTNU, som går ut på å utvikle et tilbud der seniorer får mulighet til å gå tur med hund i nabolaget.

Ikke bare for eldre
– Men det er ikke bare eldre vi ønsker å nå ut til altså, understreker Østvold, og trekker frem beliggenheten på Nardo Centeret som heldig i så måte. Her når de ut til alle aldersgrupper, og Østvold som selv har bakgrunn fra butikkbransjen, ser ikke bort fra at de vil bruke fellesområdet på senteret både til markedsføring og til ulike arrangement.

– Det er ikke så vanlig at en frivilligsentral ligger på et kjøpesenter, så nå har vi muligheten til å tenke litt nytt, sier han.

Det er stiftelsen Tordenskiold Senter som eier Nardo og omegn frivilligsentral. Stiftelsen eier også Byåsen frivilligsentral, der Marit Helen Erland er daglig leder. Østvold forteller at de to sentralene har samarbeidet tett i oppstartsfasen av frivilligsentralen på Nardo.

Vil du vite mer om Nardo og omegn frivilligsentral kan du følge sentralen på Facebook eller ta kontakt på tlf. 48 18 82 14 eller epost: post@nardo.frivilligsentral.no. Frivilligsentralen ligger på Nardo Centeret, og har inngang ved siden av solstudioet.

Besøk hjemmesiden her