Håper å forske seg til finaleplass

FORSKET PÅ DELINGSØKONOMI: Vilde Johansen, Caroline Myrhaug og Amanda Aamo ville finne ut hvordan delingsøkonomi vil påvirke oss og samfunnet i fremtiden.

Byåsen videregående skole er en av 12 utvalgte skoler fra hele landet som kjemper om finaleplass i forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen. Elevene har forsket på alt fra delingsøkonomi til hvorfor det er så få mannlige homofile i idretten.

Av Renate Brødreskift

Dette er tredje gang Byåsen videregående skole deltar i Holbergprisen i skolen, som er en landsdekkende forskningskonkurranse for elever på videregåendetrinnet innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi.

Skolen deltar med en klasse i programfaget samfunnsøkonomi og en klasse i programfaget sosiologi og sosialantropologi.

Selvvalgt tema
På ekte forskervis har elevene laget problemstillinger og hypoteser til temaene de har forsket på. De har fått tildelt en egen forskerkontakt fra NTNU, som har veiledet og hjulpet dem underveis i prosessen.

Temaene er det elevene selv som har valgt. Vg2-elevene Vilde Johansen (17), Caroline Myrhaug (18) og Amanda Aamo (19) har sammen med resten av klassen i samfunnsøkonomi forsket på hvordan delingsøkonomi vil påvirke oss og samfunnet i fremtiden.

– Det er ikke så mange som er klar over hva delingsøkonomi er. De har hørt om Airbnb og Uber, men tenker ikke over at det er delingsøkonomi, sier Vilde om hvorfor de har valgt akkurat dette temaet.

Spørreundersøkelse
Klassen har delt seg inn i mindre grupper som har jobbet med flere hypoteser. Vilde, Caroline og Amanda har jobbet med hypotesen om at bruken av tjenester innen delingsøkonomi er uavhengig av kjønn.

Hvordan har dere gått frem for å forske på dette?

– Vi har laget en spørreundersøkelse med ti spørsmål, som vi har lagt ut på Facebook og delt ut til folk på skolen og til familien, forteller Caroline.

– Det er den kvantitative undersøkelsen. Så skal vi gjøre den kvalitative undersøkelsen, der vi skal spørre folk om hvorfor de bruker delingsøkonomi, legger Amanda til.

Pengepremier
Elevene holder nå på å legge siste hånd på forskningsrapporten, som skal sendes inn og vurderes av en egen fagjury. Etter jurymøtet 8. mai blir de tre finalistene kunngjort.

De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000, 20 000 og 10 000 kroner, og finalistene vil bli invitert som æresgjester til Holberguken i Bergen i juni.

Lærer i samfunnsøkonomi på Byåsen videregående skole Lasse Walseth trekker frem at dette er første gang skolen deltar med et en klasse i samfunnsøkonomi.

LÆRERE: Lærer i sosiologi og sosialantropologi Hjørdis Ree og lærer i samfunnsøkonomi Lasse Walseth venter nå spent på om noen av deres elever blir plukket ut som finalister i forskningskonkurransen.

– Dette er nybrottsarbeid. Det er klart det er utfordrende når 15 elever skal jobbe med en oppgave, men elevene er helt suverene. De er selvgående både når det gjelder å finne relevant tema og problemstilling, sier Walseth.

Nær virkelighet
Seniorkonsulent i Holbergprisen i skolen Hilde Omdalsmoen Fidje bekrefter at samfunnsøkonomi er et fag som forekommer sjeldnere i konkurransen enn fag som norsk, historie og sosialkunnskap.

– Problemstillingene er ofte både originale og nyskapende, men det er gjerne innenfor tema som går igjen over flere år. Det er gjerne knyttet til elevenes nære virkelighet, men en rekke oppgaver tar også for seg kultur- og samfunnsutvikling i inn- og utland, sier Omdalsmoen Fidje.

Lærer å forske
Et av målene med forskningskonkurransen er å stimulere barn og unge til å bli interessert i humaniora, samfunnsfag, juss og teologi. Elevene skal få kjennskap til bruk av historiske kilder og fagbegrep, og de lærer å skrive en drøftende og argumenterende tekst.

Samfunnsøkonomi-elevene Vilde, Caroline og Amanda synes de har lært mye av å jobbe med forskningsprosjektet.

– Vi har lært mer om både delingsøkonomi og hvordan det er å samarbeide med så mange på ett prosjekt. Vi har også lært hvordan det er å gå i dybden på et tema, sier Vilde.

Har dere møtt på noen utfordringer underveis?

– Det at vi er så mange som jobber med prosjektet kan være utfordrende. Vi fant også ut at vi måtte stille de riktige spørsmålene i undersøkelsen for å få de svarene vi trengte. Der fikk vi hjelp av forskerkontakten vår, sier Amanda.

Vidt spenn
I sosiologi- og sosialantropologiklassen har elevene jobbet i små grupper på en, to eller tre elever, og klassen har fordypet seg i ti ulike tema.

Elevene har forsket på homofili og holdninger til homofili, hverdagsrasisme, hasj, psykiske problemer blant unge, fraværsregelen, sosiale medier, gaming, karakterer i skolen og konfirmasjon.

– I praksis kan elevene forske på hva de vil, og elevene hadde ganske klare ideer om hva de ville gjøre. Den absolutt beste effekten av dette er at de selv må pønske ut en problemstilling, en fremgangsmåte og en måte å presentere dette på, sier lærer Hjørdis Ree.

Homofili
Håkon Johansen Krabseth (17), Jonas Fiskå Barstad (17) og Linus Brekkvassmo (17) ville finne ut hvorfor det er så få mannlige homofile i idretten.

HOMOFILI I IDRETTEN: Jonas Fiskå Barstad, Håkon Johansen Krabseth og Linus Brekkvassmo har forsket på hvorfor det er så få mannlige homofile i idretten.

– Hypotesen vår er at det er stereotyper som gjør at man ikke tør å stå frem som homofil. Dette er et tema det ikke er forsket så mye på fra før, og et tema som er relevant for oss siden vi driver med idrett, sier Jonas. Han forteller at de brukte mye tid på å utforme spørreundersøkelsen som de delte ut i eget idrettslag og via facebook.

– Utfordringen var å ikke stille spørsmål som kunne være krenkende, ledende eller bombastiske. For noen kan dette være et sårt tema, sier Jonas.

Hverdagsrasisme og psykiske problemer
Medelevene Sigrid Flem Habberstad (17) og Guro van Marion (17) har jobbet med hver sine forskningsprosjekter. Sigrid har forsket på unges forhold til psykiske vansker og hvordan unge synes det er å søke hjelp hos fastlegen, og Guro har forsket på hverdagsrasisme på videregående skoler i store byer i Norge.

PSYKISKE PROBLEMER OG HVERDAGSRASISME: Sigrid Flem Habberstad (t.v.) har forsket på ungdommers forhold til psykiske vansker og hvordan de synes det er å søke hjelp hos fastlegen. Guro van Marion har forsket på hverdagsrasisme på videregående skoler.

– Vår generasjon blir kanskje sett på som inkluderende, men likevel hører man slengbemerkninger som går på hverdagsrasisme, sier Guro, som har sendt ut spørreundersøkelser til videregående skoler i Trondheim, Oslo og Bergen for å få svar på hvor utbredt hverdagsrasisme er.

Sigrid på sin side har gjennomført intervjuer med unge for å få finne ut mer om forholdet mellom lege og pasient når det gjelder psykiske problemer.

– Jeg ville gå i dybden. Det har vært litt vanskelig å finne nok informanter siden det er et sensitivt tema, sier Sigrid.

Har dere blitt hekta på forskning etter dette?

– Jeg kunne jo forsket videre på de svarene jeg har fått. Sånn er det med forskning, man finner hele tiden nye ting man kan forske på, sier Sigrid.

– Vi har jo brukt mye tid på prosjektet, og det er lett å bli engasjert når man jobber med et slikt prosjekt, sier Guro.

Hva om dere blir plukket ut som finalister?

– Det hadde vært helt sykt, sier Sigrid.

– Det hadde vært artig og fått den anerkjennelsen og få vist frem forskningsprosjektet sitt til fagpersoner, sier Guro.

Stor interesse
Seniorkonsulent i Holbergprisen i skolen Hilde Omdalsmoen Fidje sier interessen for forskningskonkurransen er stor. Fra høsten 2018 utvides konkurransen fra 12 til 20 skoler.

– Skolene blir valgt ut fra en søknad og en geografisk fordeling som sikrer skoler fra hele landet. Det er viktig at hver enkelt skole får jevnlig oppfølging av en forsker slik at elevene får godt utbytte av deltakelsen, sier hun.

Det er ikke gjort noen undersøkelser på hvilken effekt konkurransen har på elevenes studievalg, men Omdalsmoen Fidje mener deltakelsen gir elevene nyttig erfaring.

– Da vi gjorde intervjuer med tidligere vinnere for et pr år siden, la elevene vekt på at oppfølgingen med metode, forskningsetikk og faglig fordypning hadde vært nyttig erfaring for videre studier og arbeid, sier hun.

Andre Trondheimsskoler som har deltatt i Holbergprisen i skolen siden oppstarten i 2003: Ringve videregående skole, Charlottenlund videregående skole og Trondheim katedralskole.