Roper varsko om «alibilærlinger»

SMUTTHULL: Leder for Byggebransjens uropatrulje, Vidar Sagmyr, mener det blir stadig vanligere at lyssky aktører i bygg- og anleggsbransjen skaffer seg såkalte alibilærlinger for å omgå kravene i offentlige anbudskonkurranser. (Anleggsplassen i bildet er ikke relatert til problemstillingen i artikkelen).

I Trondheim har det vanligvis vært slik at bedrifter i bygg- og anleggsbransjen som har lærlinger i arbeidsstokken, opererer innenfor regelverket. Det er ikke sant lenger.

Av Jan-Are Hansen

Det mener leder for Bygge-bransjens uropatrulje, Vidar Sagmyr. Han har det siste året sett flere eksempler på virksomheter som har anskaffet seg en lærling kun for å tilpasse seg offentlige byggherrers krav.

– Disse lærlingene er ofte bare et skalkeskjul. Et spill for galleriet. Mange av virksomhetene fortsetter gjerne ufortrødent videre med sosial dumping, ufaglærte utenlandske arbeidere, lite fokus på arbeidssikkerhet og skatteunn-dragelse, sier Sagmyr til Bydelsavisa Strinda.

Rett under nesen på oss
Byggebransjens Uropatrulje ble etablert her i Trondheim i mars 2015, og er et samarbeid mellom Håndverkerforeningen, EBA Trøndelag, laug og foreninger innen byggfagene og Fellesforbundet. Patruljen fanger opp tips der det er mistanke om at det skjer ulovligheter.

– Vi jobber på grasrotnivå. Det er ikke vanskelig å oppdage mye grums når man er ute og kjører i Trondheim. Kjeltringene opererer rett under nesen på oss, sier Sagmyr.

– Dette er et tiltagende problem?

– Absolutt. For norske aktører som holder seg til spillereglene er dette et spørsmål om fortsatt drift eller kroken på døra. Det gjelder spesielt maler- og tømrerfirma. De har overhode ikke noe mot konkurranse, men den må være rettferdig og skje på like vilkår.

Smutthull
Offentlige aktører som for eksempel Statsbygg og Trondheim kommune har nå som klart krav at bedrifter som leverer inn anbud må være godkjente opplæringsbedrifter for å kunne delta i anbudskonkurransen.

– Tanken var å etablere et mer oversiktlig og ordnet arbeidsliv, samt sikre rekruttering og kompetanse i byggebransjen, forklarer Sagmyr.

– Det gikk imidlertid ikke lang tid før smutthullene ble oppdaget?

– Nei, det skjedde dessverre veldig kjapt, sier Sagmyr.

Et ferskt eksempel i Trondheim fant Uropatruljen i forbindelse med bygging av eldre- og omsorgsboliger i Lade Allé.

– Der var det en byggmester fra Vestfold som vant et Doffin-anbud hos Trondheim kommune. Vi stusset over at de kunne være såpass mye billigere enn lokale aktører, spesielt med tanke på ekstra utgifter knyttet til reise, kost og losji, forteller han.

«Vi jobber på grasrotnivå. Det er ikke vanskelig å oppdage mye grums når man er ute og kjører i Trondheim.»

Ingen norskkunnskaper
Da regionalt verneombud foretok et tilsyn i Lade Allé gjorde man så mange funn at man stanset arbeidet.

– HMS-tiltak var nesten fraværende. Det var for eksempel en person som opererte en stor, selvgående lift uten nødvendig opplæring. Alle arbeiderne på prosjektet var østeuropeere, uten norskkunnskaper, mens planverket kun eksisterte på norsk. De samme arbeiderne utførte både tømrerarbeid og malerarbeid.

– Og alle var ufaglærte?

– Ja, i hvert fall så vidt vi klarte å avdekke, forteller Sagmyr.

– Var det noen norske fagarbeidere på byggeplassen?

– Nei, ikke det vi så.

– Lærlinger?

– Nei, og dersom det hadde vært det, ville det vært en særdeles dårlig læringsarena for en lærling.

Må skjerpe kravene
Grunnen til at byggmesteren fra Vestfold i det hele tatt ble vurdert i Trondheim kommune sin anbudsprosess var fordi firmaet hadde lyktes i å bli godkjent opplæringsbedrift innen tømrerfaget i Vestfold.

– De hadde én lærling som tok svennebrevet i 2016. Så vidt vi vet har de ingen nye lærlinger, til tross for at tilgangen på tømrerlærlinger i Vestfold sies å være stor. De har etter vårt skjønn skaffet seg det vi kaller en «alibilærling» for å omgå regelverket, sier Sagmyr.

Han legger til at bedriften i ettertid også har fått større jobber for både Forsvarsbygg og Mesta i forbindelse med byggingen av ny flyplass på Ørlandet.

– Hvem har ansvaret for å tette disse smutthullene?

– Det er sammensatt. Men i første rekke må myndighetene komme på banene og skjerpe kravene til hva som kreves for å bli en godkjent opplæringsbedrift. Hvis ikke tror jeg vi ser starten på en ny problematikk som bare vil tilta ytterligere, avslutter Sagmyr.