Driver en av norges største barnehagekjeder: Avviser utbyttefest

EN AV LANDETS STØRSTE: Pedagog Hans Jacob Sundby startet i 2003 barnehagekjeden Læringsverkstedet sammen med sin kone Randi. I dag driver ekteparet 180 barnehager landet rundt.

EN AV LANDETS STØRSTE: Pedagog Hans Jacob Sundby startet i 2003 barnehagekjeden Læringsverkstedet sammen med sin kone Randi. I dag driver ekteparet 180 barnehager landet rundt.

Sammen med sin kone Randi driver i dag barnehagegrunder og pedagog Hans Jacob Sundby 180 barnehager landet rundt. I 2016 omsatte barnehagekjeden Læringsverkstedet for 1,75 milliarder. Utbyttet som ble tatt ut var på beskjedne 0,23 promille.

Av Jan Vestre

Læringsverkstedet er et familiedrevet selskap startet i 2003. 5000 ansatte tar hver dag vare på 15 000 barn i hele 70 kommuner. I Trondheim driver Læringsverkstedet tre barnehager, en på Ranheim, en på Buenget og en på Byåsen.

Sundby stiller seg uforstående til bystyrets motstand mot kommersielle barnehager.

Debatt
– Det er viktig å skille fakta fra følelser i slike debatter. Dersom vi legger fakta til grunn, handler debatten kun om hva som er gode og dårlige barnehager. Det er ingen sammenheng mellom eierform og kvalitet i barnehagen noe all forskning og undersøkelser viser.

Sundby mener imidlertid det er  en klar sammenheng mellom ledelse av barnehagen, kompetanse hos personalet og kvaliteten i barnehagen.

– Alt vårt pedagogiske arbeid er basert på barnehagelov, rammeplan og forskning. Vi har utviklet vårt eget kvalitetssystem innenfor fem fagområder, og arbeider kontinuerlig med kvalitetsutvikling i barnehagene. Læringsverkstedet har hele tiden hatt ordnede arbeidsforhold med tariffavtale og ytelsesbasert pensjon.

Private barnehager
Sundby viser videre til tall fra Utdanningsdirektoratet som viser at private barnehager i Trondheim har 46,5 prosent pedagoger mot 43 prosent i de kommunale barnehagene.

– I EPSI Norge sin måling av hvor fornøyd foreldrene er med barnehagen de bruker viser tallene fra 2016 at private barnehager på alle punkter skårer bedre enn de kommunale.

Sundby mener det hadde vært vanskelig å nå full barnehagedekning uten hjelp av de private.

– Den daværende rød-grønne regjeringen uttalte at de ikke hadde klart å innfri sine valgløfter uten hjelp fra de private – det bør spesielt forplikte disse partiene nå om å opptre ansvarlig ovenfor alle private aktører som leverer god kvalitet.

Negativt
Sundby forteller at det arbeides intenst hos alle aktører med å høyne kvaliteten og bruke forskning som grunnlag for det man gjør i barnehagene.

– Vår påstand er at dersom de private forsvinner vil det få negativ betydning for en sunn og god konkurranse mellom alle barnehager om å stadig måtte forbedre seg for å bli valgt av barn, foreldre og ansatte. En sunn konkurranse skjerper alle.

Sundby forteller at Finansdepartementet har lagt frem tall som viser at utbytte hos private barnehager er på ca 1% av mottatt offentlig tilskudd. Dette tallet inkluderer lønn til de private som er registrert som enkeltmannsforetak.