Inviterer til gards

ÅPNER DØRENE: Asbjørn Barlaup fra Stiftelsen Voll gård og koordinator for Felleskjøpet Sølvi Kvam, åpner dørene inn til det tidligere fjøset på gården. Her vil det bli butikk og servering lørdag 3. mars.

RANHEIM:Inviterer til gards – Presthus gård feirer 100 årsjubileum

Lørdag 3. mars blir det åpen gård på Presthus i anledning 100 årsjubileumet. Arrangøren håper å skape engasjement rundt det som kan bli landets største opplevelsesgård.

Av Renate Brødreskift

For første gang inviteres byens befolkning inn på Presthus gård, som siden 1918 har vært i Felleskjøpets eie. Det vil bli servering i det gamle fjøset, salgsboder, vinteraktiviteter med skileik, aking og kanefart på jordet, og når mørket faller på blir det arrangert fakkeltog fra gården og opp til friluftsområdet Chamonix. Etter familiearrangementet blir det pubkveld i det tidligere fjøset på gården.

Skape engasjement
Bak arrangementet står eier Felleskjøpet Agri AS, Stiftelsen Voll gård og Strinda frivilligsentral. Felleskjøpet og Voll gård står også bak planene om å videreutvikle Presthus gård til en senter for opplevelser og læring knyttet til landbruk og matproduksjon, der man knytter sammen bynært landbruk med urbant landbruk. Timingen for åpen gård-arrangementet er ikke tilfeldig.

– Det er viktig at folk støtter opp om arrangementet, for det står om hva gården skal brukes til. Skal det gå en vei tvers over gården eller skal det bli en levende gård, sier koordinator for arrangementet Sølvi Kvam.

STORE PLANER: Presthus gård skal bli Norges største besøkelsesgård og et knutepunkt for bynært og urbant landbruk i Norge, sier Asbjørn Barlaup og Sølvi Kvam i prosjektgruppa. Prosjektgruppa ser for seg å bruke jordene ovenfor gården til forsøkslandbruk, parsellhager, kolonihager, mølle og en traktorbane for barn.

Trues av veibygging
Som følge av den planlagte utbyggingen av nabogården Overvik, ønsker utbygger og Trondheim kommune å legge en ny trase til Overvik tvers over Presthus gård. Prosjektgruppa sier planene for Presthus gård står i fare for å bli skrinlagt dersom den nye veien blir en realitet.

– Da blir det gjerne ikke så attraktivt for folk å være her, sier daglig leder i Stiftelsen Voll gård, Asbjørn Barlaup. Han peker på at det ligger et stort potensial i et samarbeid mellom Voll gård og Presthus.

– Det er helt andre muligheter her enn på Voll gård der vi ikke har det sammenhengende gårdsmiljøet med landbruksområder og tun som utfyller hverandre. Her kan du ha bakeri og en stor gårdsbutikk, noe vi ikke har kapasitet til på Voll gård. Her kan vi demonstrere fremtidsrettet økologisk dyrking der vi viser alt fra dyrking til matforedling. Hele dette kretsløpet som landbruket representerer er noe som folk skal få ta del i, sier Barlaup.

Kolonihager og hundehotell
I planene som prosjektgruppa har skissert inngår blant annet parsellhager, kolonihager, frukthage, undervisningssenter, kafe, hundehotell, rideskole og forsamlingslokale. Sølvi Kvam sier det også vil være naturlig å opprette en frivilligsentral tilknyttet gården. Nå håper hun publikum kjenner sin besøkelsestid og legger turen innom gården den 3. mars for å få et innblikk i utviklingsplanene.

– Her har folk muligheten til å få noe de ønsker seg. Vi har ikke noe nav på Ranheim, og folk etterspør en plass der de kan treffes. Det er kjempeviktig å få sosiale møtesteder, sier Kvam.

– Nå har Ranheim og Trondheim mulighet til å få denne gården som et møtested og et grønt senter. Når folk hører om utviklingsplaner for området, orker de ikke å høre om det fordi de tenker «utbygging nå igjen». Men så får de høre om planene våre og sier: «ja, det vil vi ha», sier Asbjørn Barlaup.

Presthus 100 år – åpen gård arrangeres lørdag 3. mars kl 12 – 18. Pubkvelden arrangeres fra kl 19-23.