Åpner La’mon Scene

Geir Johnsen, avdelingsleder for ungdomsavdelingen ved Nav Falkenborg, er svært positiv til satsingen.

Lademoen: – Vi vil at bydelshuset skal anvendes i større grad enn tidligere. Gjøre det til en levende kulturarena for både lokalbefolkningen og hele Trondheim.

Av Jan-Are Hansen

Det sier Klaus Nilsen, arbeidsleder ved Jobbhuset i Lademoen bydelshus. Det 130 år gamle bedehuset er et kjent landemerke i Østbyen. De siste fem årene har det vært base for Jobbhuset som er et prosjekt i regi av Nav der unge mellom 18-25 kan delta på jobbkurs, samt få arbeidspraksis og jobbtrening.

– På kveldstid og i helgene har vi leid ut lokalene til bursdager, feiringer og lignende, men vi tenkte at huset har mye større potensiale, sier han til Bydelsavisa Strinda.

– Som scene?

– Akkurat. I starten ønsker vi å ha band som er litt i startgropa og som trenger et sted å spille for et publikum, men vi tenker større også. Vi har allerede hatt karaokekvelder her. Da har det vært stinn brakke, smiler Nilsen og server nykokt fiskesuppe fra kjøkkenet som drives av ungdommene i bydelshuset.

Har investert hundre tusen kroner
Inne i hovedsalen driver en gjeng og rigger opp scene og stillaser foran den ene kortveggen. – Her skal det bli mye god lyd framover, understreker arbeidsleder Alex Linn. Det er ungdommene som er tilknyttet Jobbhuset som skal ha hovedansvaret for å drifte scenen også. – Da snakker vi alt fra rigging og forberedelser til lyd og lys, legger Linn til.

Åpner La’mon scene. Arbeidslederne Klaus Nilsen og Axel Linn ved Jobbhuset i Lademoen bydelshus.

Og alt ligger til rette for at La-mon Scene kan bli åsted for mye spennende musikk framover. Bydelshuset har nettopp mottatt cirka hundre tusen kroner i midler fra kulturenheten i Trondheim kommune(FARK) og NAV til innkjøp av lydanlegg. – Vi kan i utgangspunktet stille med full pakke slik at artistene trenger kun å ta med seg spillelyst, skyter Nilsen inn.

– Dere blir en utfordrer til de andre scenene i byen?

– Nei, vi skal være et supplement, ikke en konkurrent. Det er viktig å få med. Vi er heller ikke en kommersiell aktør. Alt overskudd fra konserter og arrangement skytes tilbake i bydelshuset vedlikehold. Alle involverte jobber frivillig, understreker han.

To enheter
I forbindelse med eventer på kveldstid har La’mon Scene også skaffet seg ambulerende skjenkebevilgning.

– Det er en nødvendighet?

– Helt klart, dersom vi skal lykkes i å få mennesker til konserter og karaokekvelder på huset, sier Nilsen.
Scenen har i dag en kapasietet på omlag 200 personer, litt avhengig av type arrangement. Linn understreker samtidig at det går et klart skille mellom aktiviteten til Jobbhuset på dagtid og det som skjer på kveld og i helgene. – Lokalitetene er de samme, men det er to forskjellige enheter, påpeker han.

Får reel arbeidserfaring
Geir Johnsen, avdelingsleder for ungdomsavdelingen ved Nav Falkenborg, er svært positiv til satsingen La’mon Scene. – Det gjør at de som er tilknyttet Jobbhuset får uvurderlig arbeidserfaring og trening innen det å arrangere og gjennomføre konserter og forskjellige kulturarrangement. Verdifull bagasje de kan ta med seg i framtidig jobbsammenheng, understreker Johnsen.

Ungdomsavdelingen til Nav Falkenborg er en nyopprettet enhet med omlag 25 ansatte som skal jobbe tett opp mot unge som av forskjellige grunner ikke har fått innpass i arbeidsmarkedet. – Vi er del av en større satsing på nettopp denne gruppen, forklarer han.

– Jobbhuset på Lademoen bydelshus er en viktig arena for NAV?

– Det vil jeg absolutt si. De har en pragmatisk og praktisk innfallsvinkel når det gjelder å aktivisere og engasjere unge mennesker, mener Johnsen.