Lanserer egen nettvett-portal for elever og foreldre

EGEN NETTPORTAL: Trondheim kommune lanserer snart en egen nettvett-portal for elever, foreldre og lærere. Prosjektleder for IKT i trondheimsskolen Siw Olsen Fjørtoft (t.v.) og spesialkonsulent i Fagenhet for oppvekst og utdanning May-Iren Skamfer Evenmo håper satsingen vil øke bevisstheten rundt den digitale mobbingen.

EGEN NETTPORTAL: Trondheim kommune lanserer snart en egen nettvett-portal for elever, foreldre og lærere. Prosjektleder for IKT i trondheimsskolen Siw Olsen Fjørtoft (t.v.) og spesialkonsulent i Fagenhet for oppvekst og utdanning May-Iren Skamfer Evenmo håper satsingen vil øke bevisstheten rundt den digitale mobbingen.

Stadig mer av mobbingen blant norske skoleelever flyttes over på sosiale medier. Nå samler Trondheim kommune flere ressuser til hjelp for elever og foreldre i en egen nettportal.

Av Jan Vestre

– Det gjøres mye bra rundt om på trondheimsskolene for å forebygge digital mobbing, mdet er allikevel et område vi voksne ikke alltid greier å henge med på. Det gjør at nettmobbing av og til er noe som «går under radaren» hos mange. Derfor er viktig at vi jobber for å øke bevisstheten rundt problemet, forteller May-Iren Skamfer Evenmo i Fagenhet for oppvekst og utdanning.

Egen nettportal
Evenmo har lenge jobbet med nettvett og ungdommers nettvaner under oppfølgingen av Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim». Hun mener det er viktig å tenke nytt skal man nå frem til flest mulig. En egen nettvett-portal står nå på trappene.

– Det finnes mye informasjon om temaet på internettet, men etter «Bruk Hue-kampanjen» kom det frem et stort ønske fra barn og foreldre om at vi samlet tips, tema til diskusjon og hvem man kan kontakte etc på kommunens hjemmesider.

Evenmo håper den nye nettportalen vil gjøre det lettere for foreldre å engasjere seg.

– Det er viktig å sette seg inn i barnas nettbruk, sosiale medier og personvern og snakke med barnet om dette. Det nytter ikke å komme med en pekefinger, men heller vise interesse og snakke sammen.

Felles arena
Trondheim kommune har fått midler fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging i arbeidet med å opprette og vedlikeholde den nye nettportalen. Evenmo forteller at man vil samarbeide med flere aktører.

– I tillegg til kommunens egen SLT-koordinator vil vi samarbeide med både politiet og Røde Kors’ samtaletilbud «Kors på halsen». Når det gjelder sistnevnte ser vi på muligheten til å kunne integrere en chat som gjør at elever helt anonymt kan få prate med en voksen om problemer knyttet mobbing.

Evenmo forteller at man har vektlagt å skape en felles digital møteplass for elever og foreldre.

– Her kan alle gå inn å finne den informasjonen som passer for den enkelte, uansett om man er elev eller foreldre.

IKT i trondheimsskolen
Siw Olsen Fjørtoft er prosjektleder for IKT i trondheimsskolen et prosjekt som jobber for å gi mer moderne verktøy og digital kompetanse i skolene. Hun forteller at nettvettportalen kun er en liten del av IKT satsingen til kommunen.

– Digitale ferdigheter blir nå systematisk innført på alle trinn. Nettvett vil være tema i flere av trinnene. Her vil elevene lære om bruk av bilder, personvern, opphavsrett, hva som ikke er greit å dele på nett og konsekvensene av digital atferd og digitale spor. For skolene vil det lages eget materiale som kan brukes i møte med elever og foresatte i tillegg til konkrete undervisningsopplegg.

Nettmobbing mest utbredt blant jenter i 9. og 10. trinn

Den årlige elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet hadde i fjor for første gang med egne spørsmål om digital mobbing.

Her går det frem at jenter i større grad enn gutter opplever å ha blitt mobbet på nett. Og det blant jenter på ungdomstrinnene at den digitale mobbingen er størst.

40 prosent av de som opplevde nettmobbing forteller at det er spredt ting på nettet som har såret dem. 70 prosent oppgir å ha blitt kalt stygge ting, mens ca 40 prosent har opplevd å bli holdt utenfor.

Les også: