Hoeggen-elever fornøyd med mobilfri skole: «Nå snakker vi mer sammen!»

HELT GREIT MED MOBILFRI SKOLE: – Før satt vi bare og sende snap’er til hverandre, nå har vi begynt å prate mer sammen, forteller Stine Hjelseth (t.v.), Fredrik Paulsen og Elise Meisler.

HELT GREIT MED MOBILFRI SKOLE: – Før satt vi bare og sende snap’er til hverandre, nå har vi begynt å prate mer sammen, forteller Stine Hjelseth (t.v.), Fredrik Paulsen og Elise Meisler.

HOEGGEN: I fjor bestemte Hoeggen Ungdomsskole seg for innføre forbud mot bruk av mobiltelefon i skoletiden. Nå har flere trondheimsskoler fulgt etter – for ordningen har vist seg å gi flere positive effekter.

Av Jan Vestre

– Før kunne vi sitte i hele storefri og sende «snap’er» til hverandre. De gangene vi snakket sammen så var det gjerne for å høre hvor mange «likes» man hadde fått og slike ting.

Bydelsavisa Strinda møter Elise Meisler og klassekameratene Fredrik Paulsen og Stine Hjelseth i skolegården på Hoeggen Ungdomsskole.

Stressende
Skolen, som i dag består av ca 345 elever fordelt på 8. til 10. trinn, var en av de første ungdomsskolene i Trondheim som innførte mobilforbud.

Selv om initiativet kom fra skoleledelsen var også elevene selv en pådriver for ordningen.

– Det å sitte i timen og høre at det piper i telefonen uten å kunne sjekke hvem det var som sendte en melding på Face eller la ut en kommentar på Insta er ganske stressende, forteller Stine Hjelseth.

Fredrik Paulsen er enig.

– Jeg tror mange følte at det å hele tiden måtte være på nett ikke bare gjorde noe med konsentrasjonen, men også trivselen.

Bred enighet
Rektor Lars Kvendbø forteller at mobilforbudet ikke var noe skolen  bestemte seg for å innføre fra den ene dagen til den andre.

– Vi har en meget oppegående foreldregruppe og et engasjert elevråd som alle var med i diskusjonen. Sammen kom vi frem til «hvilke digitale kjøreregler vi skal ha ved skolen og hva den enkelte elev forplikter seg til. Kvendbø forteller at han er glad for, men like fullt overrasket over, at det var såpass bred enighet mellom elever, foreldre og skolen.

– Når vi vet at ungdom i gjennomsnitt bruker 7-8 timer daglig på mobilen, skulle man kanskje tro at det ville komme flere protester.

STØTTER MOBILFORBUD: – Det var bred enighet både blant elever, foreldre og lærere om at noe måtte gjøres. Nå har vi på mange måter tatt fellesskapet tilbake, forteller rektor ved Hoeggen skole Lars Kvendbø (t.v.)

STØTTER MOBILFORBUD: – Det var bred enighet både blant elever, foreldre og lærere om at noe måtte gjøres. Nå har vi på mange måter tatt fellesskapet tilbake, forteller rektor ved Hoeggen skole Lars Kvendbø (t.v.)

Felleskap
Kvendbø forteller at det er for tidlig å si hvordan mobilforbudet eventuelt har slått ut på snittkarakterene ved skolen. Han er imidlertid klar på at ordningen allerede har gitt mange positive utslag.

– Ved Hoeggen skole har vi på mange måter tatt fellesskapet tilbake. Der elevene tidligere satt med nesen godt plantet i mobilen og kun unntaksvis kikket opp, går man nå rundt og faktisk prater sammen. Elever og lærere ser hverandre på en helt annen måte enn før.

Og at elevene nå har begynt å snakke sammen igjen legges merke til.

– Vi hadde en skuespiller fra Trøndelag Teater som besøkte skolen for en tid tilbake. Hun fortalte at det å besøke en mobilfri skole var som natt og dag sammenlignet med andre skoler. Noe hadde skjedd ikke bare med det generelle aktivitetsnivået i skolegården, men også med elevenes generelle holdninger.

Adferdsproblemer
Kvendbø forteller at mobilforbudet ved Hoeggen skole ikke kom som noen følge av digital mobbing blant elevene, men derimot overdreven tidsbruk og enkelte adferdsproblemer.

– Vi har hatt flere tilfeller hvor elever har vært så hekta på sosiale medier at man har sneket seg ut av timen for å lese meldinger i skjul på toalettene. Selv i gymtimene har enkelte løpt rundt med mobilen i hånda for å sjekke antall «likes» på et bilde man la ut i friminuttet før.

For det er de sosiale mediene Kvendbø mener er problemet og ikke mobiltelefonen i seg selv.

– Det å bruke nettbrett, mobiler og annet IKT utstyr i undervisningen er viktig for å kunne sikre elevene grunnleggende og gode digitale ferdigheter. Derfor åpner vi ofte opp for bruk av mobilen i undervisningsøyemed.

Debatt
Kvendbø er glad for at flere skoler i Trondheim nå har tatt etter Hoeggens mobilforbud. Nå etterlyser han en prinsippiell debatt om bruk av mobil i skolen.

– Det er bred faglig enighet om at økt aktivitetsnivå i skolehverdagen har postivt innvirkning både når det gjelder læring og kognitiv funksjon. Når vi ser at fraværet av mobil faktisk gjør at ungdommen rører mer på seg har man et godt utgangspunkt for debatten. Vi må også tørre å stille spørsmål ved en samfunnsutvikling hvor stadig mer av relasjonsbyggingen mellom barn og unge skjer gjennom sosiale medier.

Les også: